Rinnallasi sairauden ja surun keskellä

Sairauden tai kuoleman kohdatessa saatat kaivata kuulijaa tai keskusteluapua. 

Seurakunnan työntekijät jakavat raskaiden asioiden taakkaa kuuntelemalla ja keskustelemalla, jotta sairastuneen, hänen läheisensä tai omaisensa menettäneen ei tarvitse kantaa kuormia yksin.

Tehtävänämme on etsiä ja ylläpitää toivoa.

Keskusteluapu kuuluu kaikille sitä toivoville. Sinun ei tarvitse olla kirkon jäsen, jotta voit ottaa yhteyttä työntekijöihimme tai kutsua käymään luonasi. Työntekijöitä sitoo aina vaitiolovelvollisuus. Keskustelu on maksutonta.

Jaa surusi, pienennä kuormaasi

Sairauden, kuoleman, surun ja kriisin kohdatessa ota yhteyttä seurakunnan työntekijään ja varaa keskusteluaika. 

Voit kutsua seurakunnan työntekijän vierailemaan kodissa, sairaalassa tai laitoksessa. Olet tervetullut juttelemaan kanssamme myös seurakunnan tiloissa. Työntekijöihin saat parhaiten yhteyden puhelimitse tai sähköpostilla. 

Papin tai diakoniatyöntekijän kanssa voit puhua kuolemaan liittyvistä ajatuksista ja tunteista. Työntekjiän kanssa voit myös rukoilla, laulaa tai lukea Raamattua, toiveidesi mukaisesti. Seurakunnassa järjestetään myös säännöllisesti sururyhmiä läheisensä menettäneille. 

Kirkko antaa apua elämän kriiseihin. Apua saa sekä käytännöllisten asioiden hoidossa että henkisessä selviämisessä.

Suru, kriisi

Suomen sairaaloissa työskentelee yli sata sairaalapappia. Potilaat ja heidän läheisensä sekä sairaalan työntekijät voivat keskustella luottamuksellisesi sairaalapapin kanssa. 

Kirkon työntekijät sairaiden rinnalla