Jyväskylän seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelma

"Haluamme omalla toiminnallamme kunnioittaa ja säästää luontoa sekä hidastaa ilmastonmuutosta. Pyrimme edistämään kestävää muutosta ihmisten elämäntavoissa ja valinnoissa koko elämänkaaren ajan. Pohjanamme on kirkon yhteinen energia- ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä."

Tammikuussa 2022 julkaistuun Jyväskylän seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelmaan on koottu seurakunnan ympäristökasvatuksen kärjet, jotka konkretisoituvat vuosittain alueseurakuntien ja työalojen toimintasuunnitelmissa.

Ympäristökasvatussuunnitelmaa täydennetään ja kehitetään koko ympäristödiplomikauden 2021 - 2025 aikana. Suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain toimintakertomuksissa ja se otetaan tarkastelun ja kehittämisen kohteeksi myös ympäristödiplomin väliauditoinnissa.

Katso: Ympäristökasvatussuunnitelma 2022Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)