Jyväskylän seurakunnan ympäristöohjelma vuosille 2021-2025

Seurakunnan ympäristöohjelma vuosille 2021-2025 on laadittu FM Sanna Rintakummun keväällä 2020 tekemän sisäisen ympäristökatselmuksen, edellisen ympäristöohjelman sekä ympäristödiplomikaudella 2015-2020 syntyneiden kokemusten pohjalta. Se noudattaa rakenteeltaan kirkon ympäristödiplomin käsikirjaa vuodelta 2012.

Ympäristöohjelma sisältää seurakunnan ympäristötavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Ympäristöohjelman ja kirkon ympäristödiplomin tavoitteena on hallita toiminnan ympäristölle aiheuttavia haittoja sekä pyrkiä määrätietoisesti pienentämään niitä. Tavoitteiden saavuttamiseksi toimenpiteille on asetettu aikataulu ja vastuuhenkilöt.

Ympäristöohjelman kolme päätavoitetta

  1. Hiilineutraaliuteen sitoutuminen
  2. Seurakunta toimii esimerkkinä ympäristöasioissa
  3. Seurakunta noudattaa kaikessa toiminnassaan resurssiviisautta

Katso: Ympäristöohjelma 2021-2025Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)