Ajankohtaista hautaustoimesta

TIEDOTE 9.12. 2022 klo 12.00 

JYVÄSKYLÄN KREMATORION TOIMINNAN KESKEYTYS 

Krematoriossa 7.12. tapahtuneen tulipalon johdosta krematorio on poissa käytöstä kokonaan viikon 50.

 Nyt tehty tilannearvio on se että Jyväskylän krematorio ei voi tästä hetkestä lukien vastaanottaa enää uusia tuhkaustilauksia kuin vasta viikosta 3/2023 lukien.

Koska palossa vaurioituneen uuniyksikön korjaaminen kestää loppuvuoteen ja jo aiemmin sovittu uunin peruskorjausmuuraus aloitetaan vuoden 2023 alusta, aiheuttaa tämä jo pelkästään tuhkaustoiminnan rajoittamista.  Palo aiheutti myös krematorion muille rakenteille vaurioita ja näiden korjaaminen vie aikaa ja vaatii yksityiskohtaisia selvityksiä ennen kuin tuhkaustoiminta toisella uuniyksiköllä voidaan käynnistää. 

Kaikki jo sovitut tuhkaukset hoidetaan, joko Jyväskylän krematoriossa tai sopimuksen mukaisesti jossain muussa krematoriossa. Kaikki jo sovitut tuhkaukseen tulevat vainajat tuodaan Mäntykankaan hautausmaan kylmiöön. 

Otattehan tämän muuttuneen tilanteen huomioon sopiessanne uurnan hautausajoista omaisten kanssa ja käytätte mahdollisuuksien mukaan muita krematorioita.

Kiitämme yhteistyöstä ja ymmärryksestä tässä poikkeustilanteessa ja pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa. 

Tiedotamme heti lisää kun saamme tietoa korjausten laajuudesta. 

 

 

Kuulutus hautaoikeuden menetyksestä

Jyväskylän Vanhalla hautausmaalla on jatkettu 2017 aloitettua hoitamattomien hautojen seuranta- ja kuulutusmenettelyä.
Kuulutus hautaoikeuden menetyksestä luettavissa tästä (PDF)

KREMATORION HUOLTOTYÖT

Jyväskylän krematoriossa tehdään huoltotöitä viikoilla 1-4 (2.1. – 29.1.2023).

Viikolle 3 voi varata jyväskyläläisten vainajien tuhkauksia, viikosta 4 alkaen

myös muita. Huomioittehan, että huoltoseisokin aiheuttama ruuhka kestää

helmikuulle.

Otattehan tämän huomioon sopiessanne uurnan hautausajoista omaisten

kanssa.

Hautaustoimilaki 2§

Vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava.

Mikäli hautaustoimilain mukaista määritelmää tuhkauksesta ei voida noudat-

taa, tulee käyttää muita krematorioita.

 

Hautausmaiden vedet on katkaistu talven ajaksi.

 

Yleistä hautausmailta

Linnunlaulua hautausmaille

Hautausmaille on laitettu yhteensä noin 100 linnunpönttöjä ja näiden seurannassa toivotaan myös kävijöiltä havaintoja. Mäntykankaan hautausmaalla on 70 linnunpönttöä ja ne on numeroitu pesinnän seurannan helpottamiseksi. Kävijät voivat vinkata havainnoista hautausmaantyöntekijöille. Hautausmailla on bongattu mm. eri tiaslajeja, tilkejä, rastaita, kirjosieppoja, varpusia, peippoja, sirkkuja, hiirihaukkoja, viirupöllö jopa maakotka leijaili Mäntykankaan hautausmaan yllä.

Hautausmaille on asennettu liito-oravapänttöjä, lepakkopönttöjä sekä pöllöpönttöjä. Jokunen hyönteishotelli on rakennettu.

Huomioi paloturvallisuus

Mäntykankaan hautausmaan uurnametsäalueelle ei saa sytyttää ulkotulia, hautakynttilät tulee sytyttää muistomerkkien lähelle tehdyille korokkeille. Sirottelu- ja muistolehtoalueen toivotaan säilyvän luonnonmukaisena alueena, metsään ei istuteta myöskään kukkia tai viedä muita muistamisia. Muistamiset tapahtuvat alueelle tehdyille kahdelle korokkeelle.

Kynttilöiden sytyttämisessä on hyvä muistaa paloturvallisuus, hautakynttilät on hyvä olla toisistaan erillään vähintään 15cm, jotta voidaan välttää mahdollinen leimahdusvaara. Jos haluaa muistaa heti hautauksen jälkeen läheistä niin kynttilöitä ei tule laittaa lasikuituisen hautakannen päälle vaan hiekalle, maahan.

Jätelajittelu

Jätesuunnitelman mukaan Vanhan, Mäntykankaan ja Lahjaharjun hautausmailla on astiat sekajätteelle, johon lajitellaan myös muoviset hautakynttilät sekä metallille omat astiat. Korpilahden, Säynätsalon ja Tikkakosken hautausmailla on erilliset jäteastiat sekajätteelle, joihin  muoviset kynttilät tulee myös lajitella. Muoviset hautakynttilät eivät sovellut muovin kierrätykseen, steariinin vuoksi.

Paristolla toimivat LED-kynttilät ovat ongelmajätettä ja ne tulee viedä SER-keräyspisteisiin (sähkölaite).

Lisätietoa Jätelajittelu

Muistomerkkien turvallisuus

Hautamuistomerkin aluskiven perustustyöt on tehtävä huolella.  Keväällä, omaisten tulee tarkistaa ettei hautakiven kaatumisvaaraa ole.  Haudan hoito aloitetaan vasta kun se on turvallista toteuttaa. Muistomerkkejä myyvät ja valmistavat yritykset tekevät oikaisutöitä tilauksesta.

Vastuu muistomerkin turvallisuudesta ja seurannasta kuuluu omaisille.  Seurakunta laittaa hautaoikeuden haltijalle tarvittaessa hautakiven oikaisupyynnön.