Ajankohtaista hautaustoimesta

Toukokuu 2024

Haudanhoitotilauksia otetaan vastaan toukokuun loppuun asti.

Talvihautausten teko on vielä osittain kesken. Alueelle lisätään multaa ja kylvetään nurminon siemen. ( tilanne 22.5.2024)

Hautamuistomerkkejä voi tuoda viikko 24 alkaen 31.10.  tai maan routaantumiseen saakka. Hyväksytty muistomerkkisuunnitelma on oltava mukana ja palautettava hautausmaan työnjohtajalle.

 

Haudanhoitotilauksien vastaanotto vuodelle 2024 on alkanut

Uusia haudanhoitotilauksia otamme vastaan seuraavan kerran tammikuussa 2024, voitte tuolloin käyttää sähköistä tilauslomakettamme tai ottaa yhteyttä s-postitse jklsrk.hautauspalvelut(at)evl.fi tai puhelimitse 040 162 3982 (numero ei ota vastaan tekstiviestejä).

Haudan hoito seurakunnan hoitoon

Sähköinen lomake

Hautausmaiden kausitöiden haku tammikuu 2024

Kausityöntekijät on valittu.

 

Hoitamattomien hautojen kartoitus aloitetaan Lahjaharjun hautausmaalla 2024

Hoitamattomien hautojen kartoitus alotetaan heinäkuun alussa. Haudalle asetetaan hoitamattomien hautojen seurantaa varten punainen säletikku. Hautoja seurataan 2x vuodessa kahden vuoden ajan. Jonka jälkeen marraskuussa 2025 asetetaan hoitamattomille haudoille  kuulutuslaput,  tiedotetaan lehdessä sekä lähetetään kirje hautaoikeuden haltijalle. Omaisilla on vuosi aikaa kunnostaa haudat marraskuuhun 2026.

 

Haudan hoitamattomuuden perusteita: 

Hauta on ollut selkeästi hoitamatta vähintään kaksi vuotta 

  • Haudan pinta hoidetaan yleishoitona. Omaisten vastuulla alue muistomerkin takaa mitattuna n. 70 cm alue. Hoidettu hauta on siisti ja hoidetun näköinen sekä työturvallisuus näkökohdat täyttävä. Haudan kukitus ei ole pakollinen eikä näin ollen voi olla hoitamattomuuden perusteena.  
  • Kasveille varatulla istutusalueella tai reunakivien rajaamalla alueella kasvaa runsaasti ja häiritsevästi rikkakasveja, kuten voikukkia, nokkosia, kortetta, pujoa tai puiden tai pensaiden taimia 
  • Reunakivellinen, hiekkapintainen hauta -> epäsiisti, kasvaa rikkakasveja, heinittynyt 
  • Haudalla on kaatunut tai vaarallisesti kallellaan oleva hautamuistomerkki 
  • Vaarallisesti vinossa/kaatunut muistomerkki tai vaarallinen tuenta muistomerkillä (pohjakivi vinossa) -> hautausmaalla kävijöiden ja työntekijöiden turvallisuus!

Omaisten hoitovelvoitteita ovat

• haudalle hankitun hautamuistomerkin hoito 

• haudan kasveille varatun istutusalueen (kukkapesä) hoito kevät- ja syyssiivouksineen 

• nurmikon siistiminen hautamuistomerkin ja kasveille varatun istutusalueen ympäriltä 

• haudalle tuoduista muistoesineistä huolehtiminen 

• roskien ja muun jätteen poistaminen haudalta (muun muassa palaneet hautakynttilät) 

• reunakivien rajaaman alueen hoito 

• muistolehtoon, sirottelualueille ja muualle haudattujen vainajien yhteismuistelupaikalle tuotujen yksittäisten kukkien, koriste-esineiden ja lyhtyjen hoito (hautaustoimi vastaa muistelupaikkojen yleisilmeestä) 

• seurakuntakohtaisen muun ohjeistuksen noudattaminen. 

Kirkkolaki 3 luku 

33 § 

Haudan hoito 

Hautaoikeuden haltija vastaa siitä, että hautaa hoidetaan hautausmaan arvon mukaisesti. Kirkkovaltuusto voi kuitenkin päättää, että seurakunnan kustannuksella huolehditaan hautausmaalla tai sen osalla olevien hautojen perushoidosta. Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta vastaa haudan hoidosta, jos vainajan muiston vaalimista pidetään seurakunnan kannalta tärkeänä. 

Seurakunta voi tehdä hautaoikeuden haltijan kanssa määräaikaisen sopimuksen siitä, että seurakunta ottaa korvauksesta vastuun haudan hoidosta. Seurakunta voi sopia, että hoitokorvaukset sijoitetaan hautainhoitorahastoon, jonka varat käytetään sopimusten mukaisten hautojen hoitoon. 

Kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan, jonka hoito on olennaisesti laiminlyöty. Kunnostamiseen varataan vuoden määräaika siitä, kun päätös on annettu hautaoikeuden haltijalle tiedoksi. Kirkkoneuvosto voi päättää hautaoikeuden menettämisestä, jollei laiminlyöntiä ole korjattu. Päätöksen tiedoksi antamisesta säädetään 10 luvun 26 §:ssä. 

Kirkkolaki 10 luku 

26 § 

Tiedoksianto hautaa koskevassa asiassa 

Hautaa koskeva päätös annetaan tiedoksi hautaoikeuden haltijalle. 

Jos hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus hautaa koskevasta päätöksestä tai muusta hautaa koskevasta asiasta on pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä ja hautaustoimilain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetusta hautamuistomerkin poistamista koskevasta asiasta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai vastaavassa sähköisessä julkaisussa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua siitä, kun ilmoitus on julkaistu lehdessä tai vastaavassa sähköisessä julkaisussa. 

Hautakarttapalvelulla löydät etsimäsi haudan

Mobiiliystävällisestä hautakartasta haet helposti edesmenneen sukulaisesi, ystäväsi tai kenen tahansa muun vainajan haudan Jyväskylän seurakunnan kuudelta eri hautausmaalta. Kartta päivitetään noin kuukauden välein.

Tutustu hautakarttapalveluun osoitteessa hautakartta.fi/jyvaskylanseurakuntaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Yleistä hautausmailta

Linnunlaulua hautausmaille

Hautausmaille on laitettu yhteensä noin 100 linnunpönttöjä ja näiden seurannassa toivotaan myös kävijöiltä havaintoja. Mäntykankaan hautausmaalla on 70 linnunpönttöä ja ne on numeroitu pesinnän seurannan helpottamiseksi. Kävijät voivat vinkata havainnoista hautausmaantyöntekijöille. Hautausmailla on bongattu mm. eri tiaslajeja, tilkejä, rastaita, kirjosieppoja, varpusia, peippoja, sirkkuja, hiirihaukkoja, viirupöllö jopa maakotka leijaili Mäntykankaan hautausmaan yllä.

Hautausmaille on asennettu liito-oravapänttöjä, lepakkopönttöjä sekä pöllöpönttöjä. Jokunen hyönteishotelli on rakennettu.

Huomioi paloturvallisuus

Mäntykankaan hautausmaan uurnametsäalueelle ei saa sytyttää ulkotulia, hautakynttilät tulee sytyttää muistomerkkien lähelle tehdyille korokkeille. Sirottelu- ja muistolehtoalueen toivotaan säilyvän luonnonmukaisena alueena, metsään ei istuteta myöskään kukkia tai viedä muita muistamisia. Muistamiset tapahtuvat alueelle tehdyille kahdelle korokkeelle.

Kynttilöiden sytyttämisessä on hyvä muistaa paloturvallisuus, hautakynttilät on hyvä olla toisistaan erillään vähintään 15cm, jotta voidaan välttää mahdollinen leimahdusvaara. Jos haluaa muistaa heti hautauksen jälkeen läheistä niin kynttilöitä ei tule laittaa lasikuituisen hautakannen päälle vaan hiekalle, maahan.

Jätelajittelu

Jätesuunnitelman mukaan Vanhan, Mäntykankaan ja Lahjaharjun hautausmailla on astiat sekajätteelle, johon lajitellaan myös muoviset hautakynttilät sekä metallille omat astiat. Korpilahden, Säynätsalon ja Tikkakosken hautausmailla on erilliset jäteastiat sekajätteelle, joihin  muoviset kynttilät tulee myös lajitella. Muoviset hautakynttilät eivät sovellut muovin kierrätykseen, steariinin vuoksi.

Paristolla toimivat LED-kynttilät ovat ongelmajätettä ja ne tulee viedä SER-keräyspisteisiin (sähkölaite).

Lisätietoa Jätelajittelu

Muistomerkkien turvallisuus

Hautamuistomerkin aluskiven perustustyöt on tehtävä huolella.  Keväällä, omaisten tulee tarkistaa ettei hautakiven kaatumisvaaraa ole.  Haudan hoito aloitetaan vasta kun se on turvallista toteuttaa. Muistomerkkejä myyvät ja valmistavat yritykset tekevät oikaisutöitä tilauksesta.

Vastuu muistomerkin turvallisuudesta ja seurannasta kuuluu omaisille.  Seurakunta laittaa hautaoikeuden haltijalle tarvittaessa hautakiven oikaisupyynnön.