Yhteisen seurakuntatyön johtokunta

Seurakunnallisen toiminnan koordinointia ja kehittämistä sekä kokoseurakunnallisia erityistoimintoja varten on yhteisen seurakuntatyön kokonaisuus. Sen toimintaa yhdessä johtavat yhteisen seurakuntatyön johtaja ja kirkkovaltuuston nimeämä johtokunta johtosäännössä määriteltyjen tehtävien pohjalta.

Yhteisessä seurakuntatyössä on neljä työalasihteerin johtamaa yksikköä, jotka ovat lapsi- ja perhetyön, nuorisotyön, diakonian sekä lähetyksen ja kansainvälisen vastuun yksiköt. Lisäksi yhteiseen seurakuntatyöhön kuuluu teologisissa asiantuntijatehtävissä toimivia pappeja sekä kaksi toimistosihteeriä.

Kuulutus johtokunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolosta julkaistaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla (Tellervonkatu 5, 40100 Jyväskylä) viimeistään 5 päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Pyydämme huomioimaan, että esityslista toimii pohjana alueneuvoston kokouksen pöytäkirjalle ja siinä mahdollisesti mainitut liitteiden nähtävilläolot kirkkoherranvirastossa koskevat vasta kokouksen pöytäkirjan nähtävilläoloaikaa.

Johtokunnan pöytäkirja muutoksenhakuosoituksineen on saatavana nähtäville Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Muutoksenhaku johtokunnan päätöksistä on tehtävä kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6). Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti sähköisesti asian- ja dokumentinhallintajärjestelmässä (Domus) kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti.

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan vuodesta 2019 alkaen Domus-julkaisussa.

Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan esityslista löytyy täällä.

Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan pöytäkirjat löydät täältä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistuksen mukaisesti toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä netissä korkeintaan julkaisuvuotta edeltävän vuoden ajan.

Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan jäsenet

Puheenjohtaja Terhi Pulli (varajäsen Merja Saarela)
Kirkkoneuvoston edustaja Pertti Reinikainen


Eveliina Aijasaho

Muusikko (AMK), yrittäjä

Vihreä kirkko - Tulkaa kaikki -valitsijayhdistys


Yrjö Damskägg

Lukion rehtori, eläkeläinen

Keskusta ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys
Outi Oinonen

Maa- ja metsätieteiden maisteri

Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys


Terhi Pulli

LitM

Kokoomus ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys