Yhteisen seurakuntatyön johtokunta

Syksyn 2022 kokoukset ovat 6.9. (huom muuttunut, aiemmin 7.9.), 12.10. ja 14.12.

Seurakunnallisen toiminnan koordinointia ja kehittämistä sekä kokoseurakunnallisia erityistoimintoja varten on yhteisen seurakuntatyön kokonaisuus. Sen toimintaa yhdessä johtavat yhteisen seurakuntatyön johtaja ja kirkkovaltuuston nimeämä johtokunta johtosäännössä määriteltyjen tehtävien pohjalta.

Yhteisessä seurakuntatyössä on neljä työalasihteerin johtamaa yksikköä, jotka ovat lapsi- ja perhetyön, nuorisotyön, diakonian sekä lähetyksen ja kansainvälisen vastuun yksiköt. Lisäksi yhteiseen seurakuntatyöhön kuuluu teologisissa asiantuntijatehtävissä toimivia pappeja sekä kaksi toimistosihteeriä.

Kuulutus johtokunnan kokousten pöytäkirjan nähtävilläolosta julkaistaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla (Vapaudenkatu 47) viimeistään 5 päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Pyydämme huomioimaan, että esityslista toimii pohjana kokouksen pöytäkirjalle ja siinä mahdollisesti mainitut liitteiden nähtävilläolot seurakuntatoimistossa koskevat vasta kokouksen pöytäkirjan nähtävilläoloaikaa.

Pöytäkirjat muutoksenhakuosoituksineen ovat saatavana nähtäville Jyväskylän seurakuntatoimistossa toimiston aukioloaikana pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Oikaisuvaatimukset alueneuvostojen päätöksistä on tehtävä kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6). Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti sähköisesti asian- ja dokumentinhallintajärjestelmässä (Domus) kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti.

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan vuodesta 2019 alkaen Domus-julkaisussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan esityslista löytyy täälläLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan pöytäkirjat löydät täältäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistuksen mukaisesti toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä netissä korkeintaan julkaisuvuotta edeltävän vuoden ajan.

Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan jäsenet 2023-2026

Puheenjohtaja Eila Tiainen.
 


Irmeli Ahola

Varhaiskasvatuksen opettaja

Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys