Hautauspalvelut

Postiosoite: PL 103, 40101 Jyväskylä

Käyntiosoite: Vapaudenkatu 47, Jyväskylä

p. 040 162 3982 (numero ei ota vastaan tekstiviestejä)

sähköposti jklsrk.hautauspalvelut(at)evl.fi

Seurakuntatoimiston hautauspalveluissa voit

  • Sopia siunaustilaisuuden paikan, ajankohdan sekä siunauksen toimittavan papin ja kanttorin.
  • Varata hautapaikan ja tehdä hautojen hoitoon liittyvät sopimukset.
  • Varata ajan tuhkaukseen ja uurnan noutoon.

Hautauspalveluissa hoidetaan myös muiden kuin seurakuntien jäsenten hautapaikka-asiat. Lisätietoa hautajaisjärjestelyihin liittyen saat nettisivullamme kohdassa Hautajaiset.

HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ

Hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 28.10.2013 12 §

Vahvistettu Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa 31.1.2014 4 §

HAUTAUSTOINTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET

1 §       Jyväskylän seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava hautaustoimilaissa, kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevien säännöksien lisäksi tämän ohjesäännön määräyksiä.

Hautaustoimilaki (457/2003) HL

Kirkkolaki (30.12.2003/1274) 17 luku KL

Kirkkojärjestys (1055/1993, 9.5.2003/1277) 17 luku KJ

Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 7 luku 39- 42 § Ts.

2 §       Seurakunnan hautaustoimesta vastaa kirkkoneuvosto, jonka avuksi on kirkkovaltuusto asettanut kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan.  Johtokunnan tehtävät on määritelty valtuuston vahvistamassa johtosäännössä. Tämän ohjesäännön lisäksi päätösvallan käyttämisestä hautaustoimeen liittyvissä asioissa määrätään viranhaltijoiden tehtäväkuvissa ja tukipalveluiden johtosäännössä.

Jyväskylän seurakunnan hautainhoitorahastolla on oma 21.5.2012 vahvistettu sääntö.

Hautaustointa hoitaa hautauspalvelut

Lataa Hautaustoimen ohjesääntö 2014