Kristillinen mediatyö Aasiassa

Jyväskylän seurakunta tukee mediatyötä Aasiassa Medialähetys Sanansaattajien kautta.

Sansa vie evankeliumia Jeesuksesta radioaalloilla, television, internetin ja mobiiliviestinten välityksellä sinne, missä sitä ei ole vielä kuultu. Ohjelmat rohkaisevat myös vaikeissa oloissa eläviä kristittyjä.

Media on voimaväline, jonka avulla ylitetään niin maantieteellisiä kuin kulttuurillisia rajoja. Paikallisten ihmisten tekemä kristillinen mediatyö muuttaa maailmaa, yksi sydän kerrallaan. Maailmassa on arviolta 340 miljoonaa kristittyä, joilla ei ole vapautta uskoa ja elää uskonsa mukaan. Heistä suuri osa asuu niin sanotun 10/40-ikkunan alueella, joka ulottuu länsi-Afrikan Marokosta pitkälle Aasiaan saakka.

Satelliittitelevisio SAT-7 - televisio-ohjelmat

Kristillinen satelliittitelevisio SAT-7 on perustettu vuonna 1995.  Järjestön visiona on vahvistaa ja tukea Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kasvavaa kirkkoa sekä edesauttaa yhteiskunnassaan ja kulttuurissaan myönteistä kehitystä. Ohjelmat eivät ole sisällöltään poliittisia eikä niissä arvostella muita uskontoja. Kristityt ovat Lähi-idän alueella 3–5 %:n vähemmistö. Ääriuskonnolliset ilmiöt ja yhteiskuntien epävakaus tarjoavat yhä suuremmat mahdollisuudet tavoittaa uusia katsojia myös alueen sulkeutuneissa yhteisöissä ja kodeissa. Moni kyselee elämän mielekkyyttä sekä haastaa vanhat tavat ja perinteet.

Kristinuskon syntyhistoriaa ei Lähi-idässä tunneta hyvin, ja siksi historiaa avaavat ohjelmat SAT-7:n kanavilla toimivat sillanrakentajina eri uskontojen välillä. Opetuksellisilla ohjelmilla pyritään edistämään kriittistä ajattelua, ihmisoikeuksia ja ihmisarvoisen elämän toteutumista kaikille. Monille katsojille SAT-7 on ainoa lähde oppia kristinuskosta, sillä monet eivät ole koskaan tavanneet yhtään kristittyä. Koska ohjelmasisältö on opettavaista ja väkivallatonta, myös monissa ei-kristityissä perheissä katsotaan SAT-7 Kids -lastenkanavaa. Ohjelmat antavat vastapainoa Lähi-idän alueen turvattomuudelle ja usein väkivaltaisillekin yhteenotoille. 

Sansa on tukenut arabiankielistä työtä 40 vuotta. Ensin oli radio-ohjelmia TWR:n kautta. Nykyään arabiankielisen työn painopiste on monipuolisesti SAT-7:n kanssa tehtävässä satelliittitelevisiotyössä. 

Palokan lähikirkkoalue tukee SAT-7 työtä. 

Lähetystyöntekijämme

Eila Murphy, kristillisen radiotyön tutkija (Medialähetys Sanansaattajat) 

Eila Murphy työskentelee kansainvälisen medialähetysjärjestö FEBC Internationalin yhteydessä Suomesta käsin. Hän tutkii median käyttöä Aasiassa sekä kriisiviestinnän vaikuttavuutta Aasian katastrofeissa. Murphy toimii myös Mongolian kristillisen radioaseman Suomen koordinaattorina. Hän käy säännöllisesti Aasiassa ja johtaa FEBC Internationalin yleisövuorovaikutuksen kehittämistä ja tutkimusta sekä kouluttaa paikallisia tekemään omaa digitaalisen puolen kehitys- ja tutkimustyötä. Eila Murphy on koulutukseltaan filosofian tohtori ja kasvatustieteen maisteri. Työn tarkoituksena on tavoittaa median välityksellä aasialaisia ja välittää heille vapauttavaa evankeliumia. 

Eila kirjoittaa reissuiltaan blogia.

 

Säynätsalon lähikirkkoalue tukee Eila Murphya. 

Seuraa nimikkolähettiemme työtä maailmalla - tilaa heidän kuulumisiaan sähköpostiisi!

Tilaa nimikkolähettien kuulumiset ottamalla yhteys
Säde Pirttimäkeen, sade.pirttimaki(at)evl.fi
Ulla Klemettiseen, ulla.klemettinen(at)evl.fi

""

Eila Murphy kouluttaa aasialaisia naisia

Ota yhteyttä

Lähetyksen ja kansainvälisen työn asiantuntija
Yhteinen seurakuntatyö
Vapaudenkatu 47, PL 103
40101 Jyväskylä

Specialist for Mission and International Work

Aasia kartalla