Yhteisvastuu

Yhteisvastuu auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia nuoria

Yhteisvastuu on kirkon vuosittainen suurkeräys, jolla autetaan hädässä olevia Suomessa ja maailmalla. 

Vuonna 2024 Yhteisvastuu auttaa nuoria, jotka kokevat syvää yksinäisyyttä tai ovat vaarassa syrjäytyä, menettää elämänhallintansa tai mahdollisuutensa hyvään elämään Suomessa ja maailmalla.

Katso lisää: yhteisvastuu.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Keräykseen voit osallistua yksinkertaisesti lahjoittamalla, mutta joka vuosi tarvitsemme myös lipaskerääjiä.

Otathan yhteyttä myös, jos sinulla on kokemusta esimerkiksi kampanjasuunnittelusta tai varainhankinnasta, ja haluaisit käyttää taitojasi ja tietojasi Yhteisvastuun vapaaehtoisena!

Lahjoita

Lahjoituksen voit tehdä lähikeräysten lisäksi verkossa osoitteessa yhteisvastuu.fi/jyvaskylaLinkki avautuu uudessa välilehdessä tai MobilePaylla numeroon 69200.

Näin tehdyt lahjoitukset kerryttävät Jyväskylän seurakunnan keräystulosta, ja niistä osa ohjautuu paikalliseen avustamiseen. 

Yhteisvastuun pankkitilit ovat:

  • Aktia FI82 4055 0010 4148 41
  • Nordea FI16 2089 1800 0067 75
  • OP FI14 5000 0120 2362 28

Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi seurakuntamme viitenumero 307114

(Keräyslupa RA/2020/639 ja ÅLR/2022/9229)

Auta

YouTube-video

YouTube-video

Ota yhteyttä

Diakonian asiantuntija
Yhteinen seurakuntatyö
Vapaudenkatu 47, PL 103
40101 Jyväskylä

Kiitos kun välität – Apu menee perille

Vuonna 2024 kerätyt varat käytetään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen HelsinkiMissionLinkki avautuu uudessa välilehdessä, Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien ja Kirkon UlkomaanavunLinkki avautuu uudessa välilehdessä avulla. 

Suomessa ja Jyväskylässä

HelsinkiMissiolle suunnataan 20% keräyksen tuotosta

HelsinkiMission School to belong -ohjelma vie avun ja osallistaa koko koulun, aina hallinnon strategioista opettajien ja oppilashuollon ammattilaisiin ja jokaiseen lapseen ja nuoreen saakka. Jyväskylästä mukana ovat Ammattiopisto Gradia ja Lyseon Lukio. 

Ohjelmassa mukana oleville oppilaitoksille tarjotaan apuvälineet ja keinot nuoren yksinäisyyden tunnistamisesta ja puheeksi otosta avun tarjontaan. Yhteisvastuun tuella HelsinkiMissio pystyy myös mahdollistamaan ammatillista keskusteluapua ja vapaaehtoisen tukihenkilön tarjoamaa tukea, jotta nuori voi käsitellä yksinäisyyteen liittyviä ajatuksia ja niiden yhteyttä tunteisiin ja käyttäytymiseen. 

Jyväskylän seurakunnan osuus paikallisesta keräystuotosta on 20%. Kerätyillä varoilla tuetaan Jyväskylässä asuvien perheiden lasten ja nuorten harrastuksia Pelastakaa Lapset ry:n harrastustukitoiminnanLinkki avautuu uudessa välilehdessä kautta.

Ugandan pakolaisasutusalueella

Keräyksen tuotosta 60% ohjataan Kirkon Ulkomaanavun työhön Ugandassa.

Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä Ugandassa kuudella pakolaisasutusalueella. Koulutushankkeiden avulla parannetaan koulutuksen saatavuutta rakentamalla uusia ja turvallisia luokkahuoneita, järjestämällä kouluun paluuseen kannustavia kampanjoita ja lisäämällä tietoa koulutuksen tärkeydestä sekä jakamalla oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia.

Koulutuksen laatua parannetaan opettajankoulutuksella, tarjoamalla psykososiaalista tukea ja opinto-ohjausta sekä mahdollistamalla pääsyä korkeakouluopintoihin yliopistostipendien avulla.

Koulutustyötä tehdään kaikilla tasoilla: varhaiskasvatuksesta perus- ja toisen asteen koulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi Kirkon Ulkomaanavun hankkeissa on huomioitu erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joille mahdollistetaan erityisopetusta sekä nopeutettua koulutusohjelmaa, jotta nuoret, joiden koulutie on jäänyt pakolaisuuden vuoksi kesken, voivat kiriä kiinni ikätovereitaan.