Hyppää sisältöön

Kristillisten perusarvojen puolesta

Valitsijayhdistyksen taustalla on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimiva herätysliike – vanhoillislestadiolaisuus, jonka toiminta Jyväskylän seurakunnan alueella tapahtuu Jyväskylän rauhanyhdistys ry:n ja Tikkakosken rauhanyhdistys ry:n nimissä.

Tavoitteena on säilyttää ja pitää esillä Jumalan sanasta nousevat elämänarvot seurakuntatyön perustana ja saada se näkymään käytännössä. Haluamme olla mukana myönteisellä tavalla rakentamassa ja tukemassa kansankirkkomme tärkeää työtä ihmisten keskellä.

Talouden tasapainottaminen kiinteistö- ja henkilöstöstrategian toteuttamisella. Toimintaan tarvittavien tilojen käyttö tulee suhteuttaa seurakunnan perustehtävän toteuttamisesta nousevan tarpeen mukaan.

Seurakunnan ja herätysliikkeemme yhteistyömahdollisuuksien edelleen kehittäminen mm. vapaaehtoistyössä ja tilojen vuorokäytössä. Talouden tiukentuessa olisi syytä kartoittaa toimintamuotojen perustehtävää sekä kehittää yhteistyötä ja verkostoja yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa niin, että päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin mm. diakoniatyössä.

Seurakunnan ydintehtävänä on evankeliumin julistaminen ja lähimmäisenrakkauden toteuttaminen eli Kristuksen lähetyskäskystä nousevat tehtävät. Jumalanpalveluselämä ja sakramenttien jakaminen ovat tässä tärkeässä roolissa. Tärkeää on kotien kristillisen kasvatustehtävän tukeminen, lasten ja nuorten parissa tehtävä työ sekä diakoniatyö.

Palkattujen työntekijöiden apuna tulisi entistä enemmän osata käyttää vapaaehtoisten toimijoiden työpanosta. Tämän onnistumiseksi voisi eritellä selkeitä yksittäisiä tehtäviä ja jakaa niiden toteuttamisen vastuuta seurakuntalaisille.

Asiamies: Piia Remes, piiaremes83@gmail.com, 044 750 3085