Hyppää sisältöön
Kaksi tyttöä kävelee alttarille selät näkyvät
Yhteistyö perusopetuksessa

Selkeä malli yhteistyölle

Koulut ovat seurakunnan keskeisiä yhteistyökumppaneita. Kirkon kehittämät kumppanuuden korit tarjoavat selkeän mallin yhteistyölle perusopetuksessa (luokat 1-9).  Malli perustuu opetushallituksen ohjeeseen.

Kaikki yhteistyö voidaan sijoittaa johonkin näistä neljästä korista. Esimerkiksi näin:

1. Yleissivistävä opetus

  • Tutustuminen lähikirkkoon (1.lk)
  • Diakonia, lähimmäinen (4.lk)
  • Raamatun punainen lanka (6.lk)

2. Perinteiset juhlat

  • Koulun kevätjuhlat tai vuosijuhlat

3. Uskonnolliset tilaisuudet

  • Virsilaulutapahtuma (4.lk)
  • Pääsiäinen (6.lk)
  • Joulukirkko
  • Rippikouluinfo (8.lk)

4. Kasvu ja hyvinvointi

  • Salatut elämäntaidot (5.lk)
  • Ryhmäytys (7.lk)

Jokaisella korilla on omat pelisääntönsä. Esimerkiksi kolmanteen koriin kuuluvia koulukirkkoja voidaan toteuttaa, kun koulu tiedottaa tilaisuuksista koteihin ja järjestää mielekkään vaihtoehdon niille, jotka eivät osallistu. Muihin koreihin sijoittuvat toiminnot sopivat kaikille koululaisille.

Jyväskylän kaupungin koulujen lisäksi seurakunnan yhteistyökumppaneita perusopetuksessa ovat

Yhteensä perusopetuksessa on noin 13 750 oppilasta. Opettajia on noin 1 650.

Koulun ja seurakunnan toimivaa yhteistyötä Vaajakoskella 

​​​​Jyväskylän Vaajakosken yhtenäiskoululla ja seurakunnalla on ollut toimivaa yhteistyötä jo usean vuoden ajan. Yhteistyön moni-ilmeisyydestä kertoo kolme esimerkkiä.

Koulunuorisonohjaaja Anne-Mari Ojanperä ja kasvatusohjaaja Merja Tuukkanen kertovat, että yhteistyötä on tehty esimerkiksi 7. luokkien ryhmäytyksissä. Niissä alkusyksyn tunteja pidetään yhteistyössä koulun, kaupungin nuorisopalvelun ja seurakunnan kanssa.

Uuden luokan oppilaat eivät ole ennen toimineet yhdessä eivätkä välttämättä tunne toisiaan lainkaan. Ryhmäytyksen tavoitteena on auttaa luokkaa löytämään oma tapansa toimia. Monialainen työntekijäryhmä jakaa vastuut tuntien toiminnasta, niin että kaikki toimijat tulevat nuorille tutuiksi. (kori 4)

Toinen esimerkki yhteistyöstä on 5. luokilla annettava opetus tunne- ja ryhmätyöskentelytaidoista. Ehdotus Salatut elämäntaidot  -kurssista tuli seurakunnalta ja on koulun opetusohjelmassa jo kolmatta vuotta. Tunnit ovat monesti hyvin toiminnallisia ja oppilaat osallistuvat opetukseen mielellään. (kori 4)

Kolmas esimerkki on rippikouluinfot, joita seurakunnan nuorisotyöntekijät käyvät pitämässä kouluilla keväällä. (kori 3)

Vaajakosken koulu

Pienet koululaiset kyselevät

Jyväskylän Haapaniemen päiväkoti-koulun luokanopettaja Vivi Sippala kertoo, että seurakunnan nuorisotyönohjaaja käy noin kerran kuussa uskontotunnilla ohjaamassa tuokion ajankohtaisesta kirkkovuoden teemasta.

Haapaniemen koulussa on tällä hetkellä luokat 1 ja 2 ja pienet koululaiset kuuntelevat kiinnostuneina, mitä vierailevalla aikuisella on kerrottavaa. Lapset alkavat myös helposti kysellä ja kertoa omia kokemuksiaan. 

Tunneilla vierailevien aikuisten kautta lapset oppivat, mistä kaikista osasista yhteiskunta muodostuu.
- Luokanopettaja Vivi Sippala 

Koulurakennuksia

Katsomuskasvatuksesta tukea nuoren identiteetille

Seurakunnan katsomuskasvatuksen tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä erilaisia katsomuksia kohtaan.

Tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kulttuurisen ja katsomuksellisen identiteetin kehittymistä. Ihmettelylle annetaan tilaa, ja yhdessä pohditaan mieltä askarruttavia elämänkysymyksiä. 

Globaalikasvatus auttaa ymmärtämään maailmaa

Globaalikasvatus sisältyy varhaiskasvatussuunnitelmien ja opetussuunnitelmien valtakunnallisiin perusteisiin. Seurakunta tukee päiväkoteja ja kouluja globaalikasvatuksessa. Tarjoamme palveluja ja yhteistyömahdollisuuksia.
 
Globaalikasvatus tukee lapsen ymmärrystä maailmasta ja jäsentelee maailman asioita lapselle ymmärrettävään muotoon. Globaalikasvatusta ohjaavat arvot – ihmisoikeudet, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Globaalikasvatuksen tavoitteena on eri kulttuurien tuntemus, ihmisten välisen yhteisymmärryksen lisääminen, ihmisarvon turvaaminen, rauhantyö, maailman voimavarojen oikeudenmukainen jako ja kestävä kehitys.

Ota yhteyttä

Nuoriso- ja rippikoulutyön asiantuntija
Yhteinen seurakuntatyö
Vapaudenkatu 47, PL 103
40101 Jyväskylä
Nuorisotyönohjaaja, nuorisotyön tiimiesihenkilö
Tikkakosken lähikirkkoalue
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18
41160 Tikkakoski

Nuorisotyö, rippikoulun jälkeinen nuorisotyö

Nuorisotyönohjaaja, nuorisotyön tiimiesihenkilö
Huhtasuon lähikirkkoalue
Kipinä Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5
40320 Jyväskylä

Nuorisotyö, rippikoulun jälkeinen nuorisotyö

Nuorisotyönohjaaja, nuorisotyön tiimiesihenkilö
Kuokkalan lähikirkkoalue
Polttolinja 37
40520 Jyväskylä

Nuorisotyö, rippikoulun jälkeinen nuorisotyö

Nuorisotyönohjaaja, nuorisotyön tiimiesihenkilö
Kortepohjan lähikirkkoalue
Isännäntie 4
40740 Jyväskylä

Nuorisotyö, rippikoulun jälkeinen nuorisotyö