Häät

Kristillisen uskomme mukaan avioliitto on Jumalan asettama. Jumala on tarkoittanut ihmisen elämään toisen kanssa. Avioliitto on perheen perusta. Vihkijänä pappi vahvistaa liiton, johon pari on sitoutunut keskinäisellä lupauksella. Kristillinen avioliitto solmitaan Jumalan kasvojen edessä.

Avioliiton siunaaminen

Jos avioliitto on solmittu siviiliviranomaisen edessä tai muun kuin evankelis-luterilaisen kirkon käytännön mukaisesti, avioliitto voidaan myös siunata evankelis-luterilaisen kirkon perinteen mukaisesti niin haluttaessa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä.

Tilojen ja papin varaaminen

Seurakunnan tilojen sekä papin ja kanttorin varaaminen tapahtuu kirkkoherranvirastossa. Papin, kanttorin ja suntion palvelukset ovat maksuttomia. Mikäli halutaan pappi tai kanttori jostakin muualta kuin omasta seurakunnasta, tulee vihkiparin itse pyytää häntä. Tällöin mahdollisista matkakuluista huolehtii häiden järjestäjä. Kirkko ja hääpaikka kannattaa varata hyvissä ajoin.

Avioliiton esteiden tutkiminen

Avioliiton solmimista edeltää aina avioliiton esteiden tutkiminen. Siten varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu.

Avioliiton esteiden tutkiminen:

  • kestää seitsemän vuorokautta
  • on voimassa neljä kuukautta

Avioliiton esteiden tutkinnan voit tehdä Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterissä tai kätevästi sähköisesti. Esteiden tutkinnan voi tehdä myös missä vain maistraatissa.

Pyydämme täyttämään esteidentutkintalomakkeen ja lomakkeen, jossa kysytään lupa avioliittoaikomuksen ilmoittamisesta kirkossa sekä lehdessä ja palauttamaan ne aluekeskusrekisteriin. Voit tulostaa lomakkeet halutessasi tästä:

Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta
Avioliittoaikomuksen ilmoittaminen kirkossa ja lehdessä

Vihkimisen järjestämisestä Jyväskylän seurakunnassa kerrotaan enemmän hääoppaassa.
 

Opas vihkimisen järjestelyihin (pdf)
Kirkkoherranvirasto
Uusi etu- ja sukunimilaki

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaaminen

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa