Tukemamme lähetystyö Etiopiassa 

Etiopian demokraattinen liittotasavalta eli Etiopia on sisämaavaltio Afrikan sarvessa, päiväntasaajan lähellä. Etiopiassa elää lähes 110 miljoonaa ihmistä, mikä tekee siitä Afrikan toiseksi runsasväkisimmän valtion. 

Etiopian talous kasvaa kohisten, mutta neljäsosa väestöstä elää edelleen alle dollarilla päivässä. Ilmastonmuutos aiheuttaa maassa kuivuutta ja pulaa ruoasta. Maata värittävät lähes sata eri etnistä ryhmää omine kielineen. Maassa on myös paljon eri tavoin vammautuneita ihmisiä sekä syrjittyjä vähemmistöjä. Etiopian luterilainen Mekane Yesus -kirkko kasvaa voimakkaasti. 

Lähetystyöntekijämme - nimikkolähetti Seppo Karppinen

Seppo Karppinen työskentelee talouden ja hyvän hallinnon asiantuntijana itäisessä ja eteläisessä Afrikassa, asemapaikkanaan Etiopia. Seppo on jyväskyläläinen puutalousinsinööri, jolla on myös M.Sc in Environmental Technology -tutkinto.

"Minua inspiroi ihmisoikeuksien puolustaminen, köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen sekä ruokaturvan ja ympäristönhoidon kehittäminen", Seppo sanoo.

Sepon työssä tavoitteena on parantaa Suomen Lähetysseuran kumppanien taloudenhallintaa siten, että se vastaisi hyvän hallintotavan periaatteita. Vahvistamalla talouden ja hallinnon prosesseja sekä henkilöstön osaamista työn läpinäkyvyys kasvaa, ja lahjoitusvaroilla saavutetaan yhä enemmän positiivisia tuloksia.

Kuokkalan lähikirkkoalue tukee Seppo Karppisen työtä.

Hosainan kuurojenkoulu  

Vain arviolta 15 prosenttia Etiopiassa elävistä kuuroista pääsee perusopetuksen piiriin. Syynä tähän on tiedon ja koulujen puute sekä asenne kuurojen koulutusta kohtaan. Kuurojenkoulu Hosainassa, Lounais-Etiopiassa, alkoi vaatimattomissa puitteissa vuonna 1981. Tänä päivänä Hosainan kuurojenkoulu auttaa oppilaitaan kasvamaan itsenäisiksi, ihmisarvonsa tiedostaviksi ja hengellisesti vahvoiksi yhteiskunnan jäseniksi. 

Yhdessä Etiopian evankelisen Mekane Yesus -kirkon kanssa mahdollistamme

 • kuuroille oppilaille peruskoulutuksen esikoulusta 10. luokkaan. Lisäksi oppilaille tarjotaan ammattiopetusta.
 • korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta
 • kuurojen opetusmateriaalin tuottamisen
 • viittomakielen opetusta vanhemmille ja opettajille
 • oppilaiden määrän kasvun rakentamalla ja varustamalla lisää luokkahuoneita ja majoitustiloja
 • koulun omavaraisuuden kehittämisen myymällä oppilaiden tekemiä kädentöitä ja leipomotuotteita. 

Vammaisten lasten ja naisten voimaannuttaminen  

Etiopiassa vammaiset ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti äärimmäisen haavoittuvassa asemassa. Vammaisuuteen liittyy perinteistä ja tiedonpuutteesta juontuvaa voimakasta häpeää, jonka vuoksi vammaisia eristetään yhteisöstä. Kodin sisällä vammaiset lapset ja naiset kohtaavat väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. Dessien ja Kombolchan alueella on tiedossa 180 vaikeasti vammaista lasta. Piilottelun takia todellinen luku voi kuitenkin olla jopa kaksinkertainen. Lisäksi alueella on arviolta yli 200 hyväksikäytettyä vammaista naista.

Alueella ei ole viranomais- tai järjestötahoa, joka toimisi vammaisten hyväksi. Lisäksi terveydenhuolto on puutteellista. Hankkeessa parannetaan vammaisten lasten ja naisten fyysistä ja psyykkistä kuntoa sekä asemaa yhteisössä sekä tarjotaan keinoja puolustautua hyväksikäyttöä vastaan ja saada tarvittaessa apua.

Yhdessä Etiopian evankelisen Mekane Yesus -kirkon toimintakeskusten kanssa mahdollistamme:

 • vaikeavammaisille lapsille päivähoidon kolmena päivänä viikossa 
 • lapsille virikkeitä ja fysioterapiaa 
 • vammaisille naisille terapiapalveluja ja keinoja oppia puolustautumaan hyväksikäyttöä vastaan 
 • naisille ammattikoulutusta ja tukea yrittäjyyteen starttirahoin
 • vammaisten lasten perheille taloudellista tukea
 • erityisopetuksen ja fysioterapian koulutusta. 

Etiopian työalueesta tiedottaa nimikkolähettimme Virve Rissanen. Virve asuu Tansaniassa.

Työtä Etiopiassa tukee Vaajakosken lähikirkkoalue

Seuraa nimikkolähettiemme työtä maailmalla - tilaa heidän kuulumisiaan sähköpostiisi!

Tilaa nimikkolähettien kuulumiset ottamalla yhteys
Säde Pirttimäkeen, sade.pirttimaki(at)evl.fi
Ulla Klemettiseen, ulla.klemettinen(at)evl.fi

Seppo Karppinen

Lisätietoja

Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun asiantuntija, Diakonia ja missio -tiimiesihenkilö, työsuojelupäällikkö
Yhteinen seurakuntatyö
Vapaudenkatu 47, PL 103
40101 Jyväskylä

Specialist for Mission and International Work

Lähetyskasvatussihteeri
Yhteinen seurakuntatyö

Mission education secretary

Etiopian sijainti kartalla