Nuorille

Seurakunnan yhteydessä nuorilla on mahdollisuus kasvaa kristittyinä ja ottaa vastuuta seurakunnan rakentamisesta. Nuorille on tarjolla erilaisia tapahtumia, leirejä, retkiä ja konsertteja säännöllisen viikkotoiminnan lisäksi.

Nuorten verkkosivulle on koottu kouluikäisten, nuorten, riparit sekä nuorten aikuisten tapahtumat ja toiminta.

Kouluikäiset

Nuoret

Riparit

Nuoret aikuiset

Partio

Ota yhteyttä

Nuorisotyön työalasihteeri vt.
Yhteinen seurakuntatyö
Tellervonkatu 5 / PL 103
40101 Jyväskylä

Nuorisotyön kokoseurakunnallinen koordinointi ja kehittäminen.