Tukemamme lähetystyö Bangladeshissa 

Bangladesh on valtio Etelä-Aasiassa. Bangladesh on yksi maailman tiheimmin asutuista ja köyhimmistä maista.

Bangladeshin väkiluku on 164,7 miljoonaa. Brahmaputra- ja Ganges-joet virtaavat maan läpi ja aiheuttavat jatkuvasti tulvia. Bangladeshin valtauskonto on islam, jota tunnustaa noin 90 prosenttia väestöstä. Suurin uskonnollinen vähemmistö on hindut. Lisäksi maasta löytyvät buddhalais- ja animistivähemmistöt.

Maan yli 160 miljoonaisesta väestöstä vain puoli prosenttia on kristittyjä. Harva bangladeshilainen on koskaan kuullut Jeesuksesta. Väestöstä 98 % on bengaleja. Loput kuuluvat eri heimoryhmittymiin.

Bangladeshin koulutyö

Tuemme lähetystyötä Bangladeshissa lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Kylväjän koulutyön tavoitteena on auttaa maaseudun köyhimpiin kuuluvia lapsia saamaan koulutusta. Samalla tuetaan lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta. Keskeinen työmuoto on kyläkoulujen ylläpitäminen Luoteis-Bangladeshissa. Koulutyön toteutuksesta vastaa yhteistyöjärjestö BLM-F (Bangladesh Lutheran Mission – Finnish). 

Bangladeshissa pitkät koulumatkat ja vähemmistöihin kuuluvien lasten pelko syrjinnästä katkaisevat koulutien varhain. Kyläkoulujen ansioista lapset voivat aloittaa koulunkäynnin kotikylässään omalla kielellään. Suuri osa kyläkoulujen oppilaista kuuluu etnisiin vähemmistöihin ja he tulevat erilaisista uskonnollisista taustoista. Lapset oppivat alaluokilla maan virallista kieltä, bengalia, heimokieltä puhuvan opettajan opettamana. Bengalin kielen taidon ansioista lapset voivat välttää kielitaidottomuudesta johtuvaa syrjintää ja siitä usein seuraavaa syrjäytymistä siirtyessään myöhemmin suurempiin kouluihin. 

Uutena toimintamuotona ollaan aloittamassa koululaisten päiväkeskus, joka järjestää koulunkäyntiä tukevaa aamu- ja iltapäivätoimintaa lapsille. 

Palokan lähikirkkoalue tukee Bangladeshissa tehtävää lähetystyötä. 

Seuraa nimikkolähettiemme työtä maailmalla - tilaa heidän kuulumisiaan sähköpostiisi!

Tilaa nimikkolähettien kuulumiset ottamalla yhteys
Säde Pirttimäkeen, sade.pirttimaki(at)evl.fi
Ulla Klemettiseen, ulla.klemettinen(at)evl.fi

Bangladeshin sijainti kartalla 

Naisia riisipellon laidalla

""

Ota yhteyttä

Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun asiantuntija, Diakonia ja missio -tiimiesihenkilö, työsuojelupäällikkö
Yhteinen seurakuntatyö
Vapaudenkatu 47, PL 103
40101 Jyväskylä

Specialist for Mission and International Work

Lähetyskasvatussihteeri
Yhteinen seurakuntatyö

Mission education secretary