Tukemamme lähetystyö Tansaniassa 

Tansania on noin 60 miljoonan asukkaan valtio Itä-Afrikassa. 

Tansaniassa on 120 etnistä ryhmää. Tansania siirtyi monipuoluedemokratiaan vuonna 1992. Kolmannes maan pinta-alasta on savannia. Kehityksestä huolimatta Tansania on edelleen köyhä maa. Suurin ongelma on nopea väestönkasvu, jonka myötä myös äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä kasvaa jatkuvasti.

Tansanian evankelisluterilainen kirkko on yksi maailman suurimpia luterilaisia kirkkoja. Lähetysseura tukee hiippakuntien työntekijäkoulutusta, nuoriso-, nais- ja lapsityötä sekä tavoittavaa julistustyötä.

Tuemme Tansanian työtä Suomen Lähetysseuran kautta. 

Lähetystyöntekijämme

Hanna Londo

Hanna työskentelee Morogorossa Tansanian luterilaisen kirkon palveluksessa diakoniatyön Naisvoimaa-hankkeessa. Projektissa autetaan vaikeista oloista tulleita naisia saamaan koulutusta ja pienlainaa, joiden avulla he voivat saada parempaa toimeentuloa. Projektissa autetaan myös nuoria maasai-tyttöjä saamaan koulutusta ja sitä kautta he voivat välttyä lapsiavioliitoilta. Hannan mies on Tansanian valtion palveluksessa. Heillä on kolme lasta Lucas, Amanda ja Helen. Keskustan alueseurakunta tukee Hanna London työtä Tansaniassa.

Kapunginkirkko tukee Hanna Londoa. 

Tukemamme työ

Evankeliumia kylille -hanke 

Syrjäisissä kylissä asukkaiden lukutaitoprosentti on alhainen. Kylissä vaikuttavat vahingolliset uskomukset, perinteiset parantajat ja noitatohtorit. Samalla kuitenkin tavallisen ihmisen terveys ja jopa elämä ovat pelinappuloina. Esimerkiksi albinismin kanssa elävät ihmiset ovat suuressa vaarassa. Kristittyjen määrä alueilla on vähäinen. Alueilla tehdään evankelioimistyötä, jonka myötä kristittyjen määrä kasvaa, ja ihmiset vapautuvat vanhojen tapojen kahleista. Ihmisoikeuksien ymmärtäminen ja kunnioittaminen lisäävät alueiden turvallisuutta.

Yhdessä Tansanian evankelisluterilaisen kirkon Victoriajärven itäisen hiippakunnan kanssa: 

  • Koulutamme uusia pastoreita ja evankelistoja.
  • Järjestämme evankeliointimatkoja, joilla tehdään kotikäyntejä, järjestetään evankeliointikokouksia ja näytetään iltaisin elokuvia kyläkeskuksissa

Säynätsalon ja Tikkakosken lähikirkkoalueettukevat Evankeliumia kylille - hanketta. 

Tansanian kirkon ja Morogoron hiippakunnan tuki 

Hiippakunnan tuen avulla vahvistetaan kirkon valmiuksia, jotta kirkko voisi toteuttaa perustehtäväänsä yhä paremmin ja laajemmin koko maassa, ja jopa auttaa ympäröivien maiden pieniä luterilaisia kirkkoja. Tavoitteena on saada kirkko entistä avoimemmaksi yhteisöksi vähemmistöjen tai syrjittyjen suhteen. Yhteisöissä syrjityt, kuten albiinot, paimentolaiset, keräilijät ja vammaiset otetaan huomioon kirkon työssä.

Morogoron hiippakuntaan tarvitaan lisää koulutettuja työntekijöitä. Maallikkoja on valtuutettu toimimaan evankelistoina ja näin johtamaan syrjäisimpiä seurakuntia. Parannamme mm. Morogoron hiippakunnan ruohonjuuritason työntekijöiden teologista osaamista. Huomion kohteena on myös seurakuntien johtajien käytännön taitojen vahvistaminen liittyen esimerkiksi taloushallintoon ja yrittäjyyteen. 

Säynätsalon lähikirkkoalue tukee Tansanian kirkkoa ja Morogoron hiippakuntaa. 

Seuraa nimikkolähettiemme työtä maailmalla - tilaa heidän kuulumisiaan sähköpostiisi!

Tilaa nimikkolähettien kuulumiset ottamalla yhteys
Säde Pirttimäkeen, sade.pirttimaki(at)evl.fi
Ulla Klemettiseen, ulla.klemettinen(at)evl.fi

Hanna Londo

Hanna Londo

Elokuvat, laulu ja tanssi ovat myös evankeliointityön keinoja. Evankeliointitapahtuma Lulembelan kylässä Tansanian Victoriajärven itäisessä hiippakunnassa. Kuva Kirsi Elo

Ota yhteyttä

Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun asiantuntija, Diakonia ja missio -tiimiesihenkilö, työsuojelupäällikkö
Yhteinen seurakuntatyö
Vapaudenkatu 47, PL 103
40101 Jyväskylä

Specialist for Mission and International Work

Lähetyskasvatussihteeri
Yhteinen seurakuntatyö

Mission education secretary