Miksi lähetystyötä tehdään?

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt. 28:19-20

Haluamme olla osa Jumalan rakkauden liikettä maailmassa Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan. Lähetystyön lähtökohtana on se, että kohtaamme jokaisen ihmisen kokonaisvaltaisesti, sanoin ja teoin. Otamme huomioon jokaisen fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset sekä hengelliset tarpeet. Julistamme evankeliumia Jumalan suuresta rakkaudesta, johon sisältyy jokaisen ihmisen luovuttamaton ihmisarvo.  

Keskeisenä osana lähetystyötä osallistumme myös keskusteluun oikeudenmukaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä luomakunnasta huolehtimisesta. Vastuumme lähimmäisistä ulottuu (myös) yli maamme rajojen. Etsimme ja autamme kaikkein suurimmassa hädässä olevia ihmisiä sekä pyrimme saamaan aikaan kestävää muutosta heidän elinolosuhteissaan.

Ulkomailla teemme tätä työtä kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kotimaassa tähän Jumalan rakkauden liikkeeseen tarvitaan mukaan kaikkia hyvän tahdon ihmisiä. Haluatko tulla mukaan tekemään lähetystyötä? Tapoja siihen on monenlaisia, ota yhteyttä! 

Ota yhteyttä

Lähetyksen ja kansainvälisen työn asiantuntija
Yhteinen seurakuntatyö
Vapaudenkatu 47, PL 103
40101 Jyväskylä

Specialist for Mission and International Work