Miksi lähetystyötä tehdään?

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt. 28:19-20

Haluamme olla osa Jumalan rakkauden liikettä maailmassa Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan. Lähetystyön lähtökohtana on se, että kohtaamme jokaisen ihmisen kokonaisvaltaisesti, sanoin ja teoin. Otamme huomioon jokaisen fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset sekä hengelliset tarpeet. Julistamme evankeliumia Jumalan suuresta rakkaudesta, johon sisältyy jokaisen ihmisen luovuttamaton ihmisarvo.  

Keskeisenä osana lähetystyötä osallistumme myös keskusteluun oikeudenmukaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä luomakunnasta huolehtimisesta. Vastuumme lähimmäisistä ulottuu yli maamme rajojen. Etsimme ja autamme kaikkein suurimmassa hädässä olevia ihmisiä sekä pyrimme saamaan aikaan kestävää muutosta heidän elinolosuhteissaan.

Ulkomailla teemme tätä työtä kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kautta. Toimintaamme ohjaavina lähtökohtina ovat kirkon lähetyksen peruslinjaus ”Yhteinen todistus”, Jyväskylän seurakunnan suunta vuoteen 2026 sekä kirkon Ovet auki strategia vuoteen 2026. Seurakuntamme tukee lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa pitkäjänteisesti paitsi talousarviovaroin, myös vapaaehtoisen kannatuksen kautta. Tutustu lisää periaatteisiimme "Maailmanlaaja kirkko Jyväskylän seurakunnassa - Kansainvälisen työn ja ekumenian linjauksen" kautta.

Teemme lähetys- ja kansainvälisyyskasvatusta aktiivisesti laajassa yhteistyöverkostossa mm. koulujen ja oppilaitosten kanssa. Olemme kokeilleet myös työntekijävaihtoa kumppanikirkkojen välillä ja sitä on tarkoitus kehittää edelleen nyt kun matkustaminen jälleen käy turvallisemmaksi. Seurakuntamme ottaa myös mielellään vastaan ulkomaalaisia vierailijoita sekä toteuttaa erilaisia seurakuntamatkoja.

Kotimaassa tähän Jumalan rakkauden liikkeeseen tarvitaan mukaan meitä kaikkia. Haluatko tulla mukaan tekemään lähetystyötä? Tapoja siihen on monenlaisia, ota yhteyttä! 

Ota yhteyttä

Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun asiantuntija, Diakonia ja missio -tiimiesihenkilö, työsuojelupäällikkö
Yhteinen seurakuntatyö
Vapaudenkatu 47, PL 103
40101 Jyväskylä

Specialist for Mission and International Work

Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun ohjaaja
Yhteinen seurakuntatyö

FB Lähetys ja kansainvälisyys Jyväskylän seurakunnassa IG @kansainvalinenjklsrk

Seurakuntapastori
Yhteinen seurakuntatyö
Vapaudenkatu 47, PL 103
40101 Jyväskylä

Pastor of international work