Yhteisvastuukeräys

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Yhteisvastuu 2019 tukee lasten ja nuorten koulutusta Suomessa ja maailman katastrofialueilla.

Suomessa noin 120 000 lasta ja nuorta kasvaa pienituloisessa perheessä. Monen nuoren kohdalla unelmien ammatti on vaarassa jäädä haaveeksi, jos perheellä ei ole varaa maksaa opinnoista aiheutuvia kustannuksia, kuten tietokonetta tai oppikirjoja.

Maailman pahimmilla katastrofialueilla monet lapset ja nuoret ovat menettäneet lähes kaiken tutun ja turvallisen paetessaan luonnonkatastrofeja ja konflikteja. Tulevaisuus näyttää toivottomalta ja oma merkitys maailmassa on usvan peitossa, kun koulunkäynti keskeytyy.

Suomessa Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua Kirkon diakoniarahaston kautta esimerkiksi avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa. Lisäksi diakoniarahaston avustuksilla tuetaan taloudellisesti eri syistä vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä.

Keräysvaroja käytetään myös monipuoliseen avustustyöhön paikallisseurakuntien kautta. Jyväskylän seurakunnan osuus – 20 prosenttia seurakunnan keräystulosta – lahjoitetaan Jyväskylän kristillisen opiston säätiölle. Varoilla tuetaan opiston vapaan sivistystyön linjan alle 25-vuotiaita opiskelijoita, joilla on taloudellisia vaikeuksia.

Lahjoita Jyväskylän seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen

Ulkomailla yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä, tänä vuonna erityisesti nuoria. Keräysvaroin tuetaan koulunsa keskeyttämään joutuneiden oppilaiden paluuta takaisin kouluun, jaetaan koulu- ja hygieniatarvikkeita sekä autetaan koulumaksuissa. Syrjäseuduille koulutetaan lisää päteviä opettajia ja rakennetaan turvallisia kouluja. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Lisätietoa Yhteisvastuu-keräyksestä


Oletko kiinnostunut kehittämään Yhteisvastuukeräystä Jyväskylässä? 

Onko sinulla osaamista ja/tai kokemusta (tai intoa oppia) kampanja-suunnittelusta, varainhankinnasta yms ja haluaisit taitojasi ja tietojasi käyttää Yhteisvastuun vapaaehtoisena?

Ota yhteyttä diakonian vs. asiantuntijai Tero Reingoldtiin, tero.reingoldt@evl.fi, gsm: 050 521 5416.

 

Yhteisvastuukeräyksen logo