Asiointi Jyväskylän seurakunnassa

Seurakunta on itsenäinen julkisyhteisö, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Toimintaa ohjataan kirkkovaltuuston hyväksymällä hallintosäännöllä, jonka toimeenpanosta huolehtivat kirkkoneuvosto, johtokunnat ja erikseen määritellyt viranhaltijat oman toimivaltansa mukaisesti ottaen huomioon toimintaa säätelevän lainsäädännön. Seurakunnassa on lisäksi toimintaa ohjaavia johtosääntöjä.

Pyrimme kehittämään seurakunnassa asiointia esim. julkaisemalla ohjeistusta ja lomakkeita, joilla asian saa seurakunnassa vireille. Hakemus voidaan lähettää sähköpostitse seurakunnan kirjaamoon osoitteella jklsrk.kirjaamo@evl.fi, postittamalla (Jyväskylän seurakunta/kirjaamo, PL 103, 40101 Jyväskylä) tai tuomalla hakemus seurakuntatoimistoon Reimarissa (Vapaudenkatu 47 toimiston aukioloaikana).

Tarkemmat tiedot hakemuksessa ja sen ohjeistuksessa.