Jyväskylän seurakunnan saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee jyvaskylanseurakunta.fi-sivustoa ja on laadittu 24.9.2020. Jyväskylän seurakunta pyrkii takaamaan digitaalisen saavutettavuuden yhdenvertaisesti kaikille. Parannamme käyttäjäkokemusta jatkuvasti ja sovellamme lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Arviointimenetelmät

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Jyvaskylanseurakunta.fi-sivusto täyttää verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 A- ja AA-tasot osittain.

Verkkosivuston ei-saavutettava sisältö

Käyttäjät saattavat edelleen kohdata sivustolla joitakin ongelmia. Seuraavassa on kuvaus tunnetuista saavutettavuusongelmista. Korjaamme havaittuja puutteita mahdollisimman pian. Jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

1) Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen

Seurakuntalehti Henki&elämä

Seurakuntalehtemme verkkoversiota ei pysty lukemaan pelkkää näppäimistöä käyttäen. Ruudunlukijalla lukien lukujärjestys ei vastaa visuaalista asettelua.  (WCAG 2.1.1)

Puutteelliset otsikkomerkinnät

Sivuillamme on puutteita otsikoiden merkitsemisessä: sivuillamme on useampia pääotsikoita ja joitain otsikkotasoja hypätään yli. Joitain otsikkoja on merkitty vain visuaalisesti ja sivuilla saattaa olla tyhjiä otsikkomerkintöjä vailla sisältöä. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)

Puuttuvat tekstivastineet

Sivuillamme on jonkin verran kuvia, joilla ei ole tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1)

Teksti kuvassa

Joissain tapahtumien ja keräysten ilmoituksissa saattaa olla tekstiä, jota ei ole tarjolla saavutettavassa muodossa. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)

Epäselvästi nimetyt linkit

Sivuillamme on joitain kuvalinkkejä ja kuvakortteja, joilta puuttuu tekstivastine tai joiden tekstivastine ei kuvaa hyvin linkin kohdetta. (WCAG 1.1.1, 2.4.4)

Värikontrasti

Kontrasteissa on useampia puutteita (WCAG 1.4.3, 1.4.11):

 • Päävalikon tekstit eivät erotu riittävästi taustastaan.
 • Tekstin ja taustan välinen kontrasti ei ole kaikissa kuvissa ja kuvalinkeissä saavutettavuusvaatimusten mukainen.
 • Myöskään oranssit linkit eivät erotu riittävästi taustasta.
 • Chat-ikkunan logo ja tekstit eivät erotu riittävästi taustastaan.
 • Päivän sana -laatikon painikkeiden tekstit eivät erotu riittävästi.

Linkkien merkintä

Linkit ovat sivuillamme yleensä oransseja, mutta joillain sivuilla on myös sinisiä linkkejä. (WCAG 3.2.4)

Liitetiedostolinkit

Liitetiedostoja lataavissa linkeissä ei ole merkintää tiedoston latauksesta. (WCAG 1.3.1, 2.4.4, 3.2.4)

Taulukot

Sivuillamme on taulukoita, joiden merkinnöissä on puutteita.

Asiakirjat (PDF, Word, Powerpoint, Excel)

Sivuillamme olevat asiakirjat, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, eivät kaikilta osin ole saavutettavia. Esimerkiksi PDF-tiedostoista puuttuu otsikoiden, taulukoiden ja listojen merkintöjä ja niiden lukujärjestys ruudunlukuohjelmalla saattaa poiketa visuaalisesta. Uudemmat tiedostot pyrimme tekemään mahdollisimman saavutettaviksi.

Mikäli huomaat puutteen, ilmoitathan siitä meille. Voit pyytää asiakirjojen sisältämiä tietoja viestinnältä (viestinnän yhteystiedot). (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2)

Kielimääritykset

Sivuillamme on myös englanninkielisiä osuuksia. Niitä ei ole merkitty siten, että ruudunlukuohjelma osaisi lukea niitä oikealla ääntämyksellä. (WCAG 3.1.2)

Facebook-kehykset

Sivuillamme on Facebook-kehyksiä, joista pelkällä näppäimistöllä edeten on hankalaa päästä ohi. Pyrimme lisäämään näiden yhteyteen hyppylinkkejä. (WCAG 2.1.2)

Videot

Videoissamme ei ole tällä hetkellä kuvailutulkkausta. Osassa videoista on tekstitys, mutta ei kaikissa. Sivustollamme olevat videot, jotka on julkaistu 23.9.2020 jälkeen, pyritään resurssien mukaan tekstittämään. Ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita ei jälkeenpäin tekstitetä, koska ne eivät kuulu lain piiriin. (WCAG 1.2.2, 1.2.5)

Visuaaliset korostukset

Sivuillamme korostetaan jonkin verran tekstin osia vain visuaalisesti värilaatikoin. Tämä tieto ei välity ruudunlukijalle. Pyrimme korostamaan tärkeää tietoa myös otsikoinnilla, sijoittelulla ja sanallisesti. (WCAG 1.3.1)

Julkaisujärjestelmän saavutettavuuspuutteet

Sivustomme pohjautuu Lukkari-järjestelmään. Siinä on havaittu seuraavia saavutettavuuspuutteita. Näitä puutteita korjataan mahdollisimman pian.

 • Tapahtumat-sivulla on lista tapahtumalinkkejä, joihin ei pääse pelkällä näppäimistöllä tai ruudunlukuohjelmalla. Korjaamme puutteen mahdollisimman pian.
  WCAG 1.3.1, 2.1.1
 • Hakutulosten järjestystä ei pysty muokkaamaan pelkällä näppäimistöllä, ja ruudunlukijalla vaihtoehdot ovat vaikeaselkoisia.
  WCAG 1.3.1, 2.1.1
 • Otsikoiden merkkauksessa on puutteita (WCAG 1.3.1):
  • seurakunnan logolinkki ja navigaatio on merkitty sivun pääotsikoiksi varsinaisen sisällöllisen pääotsikon lisäksi 
  • otsikkotasoja hypitään yli
  • sivuilla on tyhjiä otsikkomerkintöjä.
 • Ruudunlukija ei pysty kertomaan, mikä valikko on auki ja mikä valinta on aktiivinen päävalikossa.
  WCAG 1.3.1
 • Sivuvalikko puuttuu joiltain alasivuilta.
  WCAG 3.2.3
 • Sivuilla on useampi navigaatioalue ilman erittelevää nimeä.
  WCAG 1.3.1
 • Kotisivun linkki on nimetty eri tavoin ylätunnisteessa ja päävalikossa.
  WCAG 2.4.4, 3.2.4
 • Päävalikon alatekstit eivät erotu riittävästi taustastaan.
  WCAG 1.4.3
 • Pienellä näytöllä, kuten matkapuhelimella, päävalikossa on puutteita ruudunlukuohjelmalla: valinnoista ei kerrota, mitä ne ovat, ja avattujen valikkojen sisältöön pääsee vain peruuttamalla taakse päin.
  WCAG 1.3.1
 • Kuvakarusellia ei saa pysäytettyä.
  WCAG 2.2.2
 • Kuvakarusellin ohjauspainikkeet on nimetty vain englanniksi.
  WCAG 1.1.1
 • Lomakkeissa, kuten esirukouspyyntö, yhteydenottolomake ja palautelomake, pakollisia kenttiä ei ole merkitty siten, että ne erottuisivat ruudunlukuohjelmalla. Virheilmoituksia ei myöskään ole yhdistetty puutteellisiin lomakekenttiin siten, että ruudunlukuohjelma osaisi kertoa, mistä kentästä on kyse.
  WCAG 1.4.3, 4.1.2
 • Kun pelkkää tekstiä suurennetaan 200%, päävalikon loppuosa leikkautuu pois. Olemme korjanneet ongelman uusiin sivupohjiin ja otamme niitä käyttöön mahdollisimman pian vanhoillakin sivuilla.
  WCAG 1.4.4
 • Tekstivälistysten muuttaminen saattaa peittää hyvin lyhyitä tekstin pätkiä tekstien lainauksissa.
  WCAG 1.4.12
 • Näppäimistökohdistus katoaa näkyvistä esimerkiksi kuvakorteissa ja tapahtumalistauksissa.
  WCAG 2.4.7
 • Henkilöiden yhteystietojen kopiointiin tehty linkki ei toimi ruudunlukuohjelmalla.
  WCAG 1.1.1
 • Alueseurakuntien logolinkeiltä puuttuu tekstivastine.
  WCAG 1.1.1, 2.4.4
 • Upotetun sisällön nimeämisessä on puutteita.  
  WCAG 1.3.1
 • Virheitä teknisessä toteutuksessa.
  WCAG 4.1.2

2) Kohtuuton rasite

Seurakunnallamme ei tällä hetkellä ole resursseja tehdä kuvailutulkkauksia videoille. Tekstityksiä lisäämme koko ajan ja esimerkiksi jumalanpalvelusten tallenteisiin pyrimme saamaan resurssien mukaan tekstitykset.

3) Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Asiakirjat (Pdf, Word, Powerpoint, Excel)

Liitetiedostot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, eivät kuulu lain soveltamisalaan, eivätkä välttämättä ole saavutettavia. Voit pyytää asiakirjojen sisältämiä tietoja viestinnältä (viestinnän yhteystiedot). (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)

Kartat

Sivustolla on esitetty joitain tietoja karttanäkymän avulla. Karttojen avulla esitettävä opastava informaatio tarjotaan sivustolla saavutettavassa muodossa tekstinä. Kartat, joita ei ole tarkoitettu navigaatiokäyttöön eivät kuulu lainsäädännön piiriin. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3 §)

Videot

Sivustollamme on videoita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020. Niissä ei ole kuvailutulkkausta ja osasta puuttuu myös tekstitys. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)

Äänitallenteet

Sivustollamme ei ole äänitallenteita, vaan ainoastaan suoraa äänilähetystä, kuten Korpilahden alueseurakunnan jumalanpalvelukset. Laki koskee vain tallenteita. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)

Arkistoitu verkkosisältö

Sivustolla on verkkosisältöä, joka on arkistoitu ennen 23.9.2019, kuten Henki&elämä-lehden aiemmat vuosikerrat, eivätkä ne kuulu lain soveltamisalaan. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta. Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

Sivuston julkaisujärjestelmästä ja sen teknisestä saavutettavuudesta vastaa Kirkkohallitus/Kirkon viestintä. Mikäli haluat antaa palautetta julkaisujärjestelmän saavutettavuudesta Kirkon viestintään, voit käyttää samaa palautelomaketta:

Anna saavutettavuuspalautetta tällä lomakkeellaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Vastaamme palautteeseesi kahden viikon kuluessa. 

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille, sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI): AVI:n ohjeet, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitelläänLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Toimet saavutettavuuden tukemiseksi

 • Työn alla

Yhteensopivuus selainten kanssa

Verkkosivustomme on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:

 • Edge (Windows), uusin versio
 • Chrome (Windows, Mac), uusin versio
 • Firefox (Windows, Mac), uusin versio
 • Safari (Mac),uusin versio

Tekniikat

Tämän verkkosivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Päiväys

Tämä saavutettavuusseloste on luotu 24.9.2020. Sitä on päivitetty 8.12.2022.