Yhteiskuntavastuu

Kirkko on kantanut merkittävää yhteiskuntavastuuta aiemmin historiassa muun muassa kehittämällä lukutaitoa sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Tänä päivänä kirkon yhteiskunnallisessa työssä seurataan, mitä ympärillä ja ympäristössä tapahtuu, kuunnellaan hiljaisia signaaleja ja mietitään, mihin asiaan on tärkeää reagoida. Mitkä asiat ja ihmisryhmät tarvitsevat juuri nyt erityistä huomiota ja huolenpitoa?

Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen ja työntekijöiden tukeminen ovat yhteiskuntavastuuta. Kirkon yhteiskuntavastuu toteutuu yhteistyössä eri verkostoissa muun muassa palo- ja pelastustoimen, poliisin, puolustusvoimien sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen tai yrittäjien kanssa.

Kirkon yhteiskuntavastuun työlle on olennaista sosiaalisen turvallisuuden parissa työskentelevien tukeminen sekä ympäristö- ja ilmastokysymykset. Haastamme itseämme ekososiaaliseen toimintaan ja tehtävämme on olla opastajina ja rinnallakulkijoina seurakuntalaisille sekä eri toimijoille.

Suuronnettomuuksissa toimimme Kirkon HeHu-ryhmän (henkinen huolto) kanssa kriisiapua antavana toimijana Pelastuslaitoksen ja Sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteistyökumppanina.

Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja järjestämme kohtaamisia ja keskustelutilaisuuksia.

Jyväskylän keskusta
Poliisi Jyväskylässä,  kuva Sisä-Suomen poliisilaitos.
Kuva: Sisä-Suomen poliisilaitos.