Ympäristötyö

Kristillisen käsityksen mukaan ihmisen tehtävä on viljellä ja erityisesti varjella luomakuntaa. Luomakunta on osa Jumalan luomistyötä ja siten pyhä.

Jyväskylän seurakunnalla on ollut Kirkon ympäristödiplomi jo vuodesta 2011 lähtien. Ympäristödiplomi on evankelis-luterilaisen kirkon oma ympäristöjärjestelmä, jonka avulla seurakunnat pyrkivät torjumaan ilmastonmuutosta ja suunnittelemaan toimintaansa hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.   

Jyväskylän seurakunnan ympäristöohjelma 2021-2025 on toteutettu Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2012 pohjalta. Ympäristöohjelma sisältää seurakunnan ympäristötavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Seurakunnan yhteisen ympäristötyöryhmän jäseninä on seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Työryhmä suunnittelee ja koordinoi seurakunnan ympäristötyötä.

Lisäksi seurakunnassa toimii neljä nimettyä ympäristövastaavaa, jotka edustavat eri työaloja. Alueseurakuntien omat ympäristötyöryhmät suunnittelevat ja toteuttavat ympäristötyötä omassa toimintaympäristössään

Kirkon ympäristödiplomin logo
Järvimaisema

Kysy lisää

Ylipuutarhuri, ympäristövastaava
Hautaus- ja puistopalvelut
Mäntykankaan hautausmaa, Kuormaajantie 10
40320 Jyväskylä