Ajankohtaista

Otetaan arkiliikunnasta kaikki irti! Kuljetaan työmatkat iloisesti reippaillen ja reittiä vaihdellen. Jos kuljet bussilla, hyppää pari korttelia ennen työpaikkaasi pois, ja matka jatkuu reippain askelin kohti työpistettäsi.

Kannustamme kaikkia ottamaantavaksi myös silloin tällöin pitää kävelykokouksia, jossa ideat kirkastuvat ja mieli virkistyy. Ja hei, kävele, jos mahdollista työtoverin kanssa yhdessä työmatkat. Jos sinun on pakko kulkea omalla autolla, mieti, voitko yhdistää kyytejä.

Ympäristötyöryhmä on kannustanut työntekijöitä ja seurakuntalaisia osallistumaan valtakunnalliseen kilometrikisaan, perustamalla oman joukkueen. Eniten kilometrejä polkenut saa lahjakortin pyörähuoltoon.

Rohkeasti kaikki mukaan polkemaan kilometrejä joukkueellemme!

 

Kirkon ympäristödiplomin päivitys on menossa seurakunnassa. Ympäristökatselmus on käsitelty koko seurakunnallisessa ympäristötyöryhmässä ja sen pohjalta olemme luomassa ympäristöohjelmaa vuosille 2021-2025. Ympäristöohjelma on kirkkoneuvoston käsittelyyn syyskuussa, jonka jälkeen voimme hakea auditointia tuomiokapitulilta.

Seuraavassa elokuun ympäristötyöryhmän kokousessa otamme kantaa Salolan tuulivoimapuiston rakentamiseen. Salola Wind Park Oy suunnittelee Korpilahden Vespuolen alueelle maksimissaan kymmentä tuulivoimalaa.

Ympäristötyöryhmä toteaa yleisesti kannattavansa uusiutuvia ja vähäpäästöistä energiantuotantoa ja siten myös tuulivoimaa. Salolan tuulivoimahanke on kuitenkin sijoittumassa luonto ja maisema arvoiltaan erityisen arvokkaaseen ympäristöön, joka toimii myös tärkeänä muuttoreittinä ja pesiimäalueena useille linnustollisesti arvokkaille lajeille. Näistä syistä ympäristötyöryhmä katsoo, että alueen säilyttäminen luonnontilaisena on tärkeää ja Jyväskylän seurakunnan on syytä suhtautua hankkeseen torjuvasti. Tuulivoimaa tulisi Keski-Suomessakin rakentaa erityisesti olemassa olevaan infrakstuuriin tukeutuen, ja olemassa oleville teollisuusalueille ja esimerkikis moottoriteihin tukeutuen. (Ympäristötyöryhmän muistio 27.8.2020)

 

 

 

Nokipannukahvit maistuvat luontoretkellä