Ajankohtaista

 

Kirkon ympäristödiplomin päivitys. Jyväskylän seurakunnan ympäristödiplomin auditointipäivät olivat 3.-4.11.2020, ja koko työyhteisöllä sekä seurakunnan luottamushenkilöillä oli mahdollisuus osallistua auditointiin etänä. Katselmukset suoritettiin Koivuniemen leirikeskukseen, Korpilahden hautausmaalle sekä Korpilahden kirkoon sekä seurakuntatalolle. Korpilahden kirkon peruskorjaus sai paljon kiitosta.

Auditojat laativat auditointiraportin, joka lähetettiin Tuomiokapituliin hyväksyttäväksi ympäristöohjelman mukana. Kirkkohallitus myöntää Kirkon ympäristödiplomin Tuomiokapitulin käsittelyn jälkeen. Lapuan Tuomiokapituli on joulukuun istunnossaan antanut puoltavan esityksen Kirkon Ympäristödiplomin myöntämisestä. Lausunto on lähetetty Kirkkohallituksen päätettäväksi.

Tuulivoimapuiston rakentaminen. Elokuun ympäristötyöryhmän kokousessa otimme kantaa Salolan tuulivoimapuiston rakentamiseen. Salola Wind Park Oy suunnittelee Korpilahden Vespuolen alueelle maksimissaan kymmentä tuulivoimalaa.

Ympäristötyöryhmä toteaa yleisesti kannattavansa uusiutuvia ja vähäpäästöistä energiantuotantoa ja siten myös tuulivoimaa. Salolan tuulivoimahanke on kuitenkin sijoittumassa luonto ja maisema-arvoiltaan erityisen arvokkaaseen ympäristöön, joka toimii myös tärkeänä muuttoreittinä ja pesiimäalueena useille linnustollisesti arvokkaille lajeille.

Näistä syistä ympäristötyöryhmä katsoo, että alueen säilyttäminen luonnontilaisena on tärkeää ja Jyväskylän seurakunnan on syytä suhtautua hankkeseen torjuvasti. Tuulivoimaa tulisi Keski-Suomessakin rakentaa erityisesti olemassa olevaan infrakstuuriin tukeutuen, ja olemassa oleville teollisuusalueille ja esimerkikis moottoriteihin tukeutuen. (Ympäristötyöryhmän muistio 27.8.2020

Nokipannukahvit maistuvat luontoretkellä