Talousarvioavustusten antamisen periaatteet ja käytänteet

Kirkkoneuvosto on 20.8.2014 (§129) päättänyt Jyväskylän seurakunnan ns. talousarvioavustusten myöntämisen perusteista ja käytänteistä.

Kirkkolain 4 luvun 1 §:

”Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä."

Seurakunnan varoja voidaan jakaa ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, jotka kuuluvat edellä mainittuihin seurakunnan tehtäviin tai tukevat näiden tehtävien toteuttamisesta.

 

 

Talousarvioavustusten jakamisen käytäntet muuttuvat.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 18.12.2019 päättänyt seuraavasti 224 §:

  • talousarvioon 2020 varattujen yhdistysten toiminnan tukemiseen tarkoitettujen määrärahojen kohdentamisen valmistelu toteutetaan yllä mainittujen periaatteiden mukaisesti ja jatkossa yhteistoiminta huomioidaan osana yhteisen seurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnittelua

  • vuoden 2020 talousarviomäärärahan osalta YST:n johtokunnassa valmistellaan esitys rahan käytöstä. Lisäksi kuorojen/musiikkiryhmien vuosiavustuksista laaditaan periaatteet sekä laaditaan yhteistyösopimusmalli. Nämä tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi viimeistään maaliskuussa 2020.

Kirkkoneuvoston käsittelyyn kokonaisuudessaan pääset tutustumaan TÄSTÄ.