Talousarvioavustusten antamisen periaatteet ja käytänteet

Kirkkoneuvosto on 20.8.2014 (§129) päättänyt Jyväskylän seurakunnan ns. talousarvioavustusten myöntämisen perusteista ja käytänteistä.

Kirkkolain 4 luvun 1 §:

”Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä."

Seurakunnan varoja voidaan jakaa ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, jotka kuuluvat edellä mainittuihin seurakunnan tehtäviin tai tukevat näiden tehtävien toteuttamisesta.

 

Talousarvioavustusten jakamisen käytänteet muuttuvat.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 18.12.2019 päättänyt seuraavasti 224 §:

  • talousarvioon 2020 varattujen yhdistysten toiminnan tukemiseen tarkoitettujen määrärahojen kohdentamisen valmistelu toteutetaan yllä mainittujen periaatteiden mukaisesti ja jatkossa yhteistoiminta huomioidaan osana yhteisen seurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnittelua

  • vuoden 2020 talousarviomäärärahan osalta YST:n johtokunnassa valmistellaan esitys rahan käytöstä. Lisäksi kuorojen/musiikkiryhmien vuosiavustuksista laaditaan periaatteet sekä laaditaan yhteistyösopimusmalli. Nämä tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi viimeistään maaliskuussa 2020.

Kirkkoneuvoston käsittelyyn kokonaisuudessaan pääset tutustumaan TÄSTÄ.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkoneuvosto on käsitellyt musiikkityötä tekevien rekisteröityjen yhdistysten avustukset vuodelle 2020 kokouksessaan 25.3.2020. Kirkkoneuvoston päätös liitteineen löytyy TÄÄLTÄ.