Talousarvioavustusten antamisen periaatteet ja käytänteet

Kirkkoneuvosto on 20.8.2014 (§129) päättänyt Jyväskylän seurakunnan ns. talousarvioavustusten myöntämisen perusteista ja käytänteistä.

Kirkkolain 4 luvun 1 §:

”Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä."

Seurakunnan varoja voidaan jakaa ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, jotka kuuluvat edellä mainittuihin seurakunnan tehtäviin tai tukevat näiden tehtävien toteuttamisesta.

 

 

Talousarvioavustusten jakamisen perusteita ja käytänteitä ollaan muuttamassa syksyn 2019 aikana. Kirkkoneuvosto päättää muutoksen sisällöstä ja aikataulusta. Hakuaika ja ohjeistus vuoden 2020 avustuksia varten ilmoitetaan myöhemmin. Mahdollisia vanhoilla kaavakkeilla tehtyjä hakemuksia ei oteta huomioon perusteiden muuttumisen vuoksi.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.10.2019 käsitellyt asiaa ja päättänyt, että hallintojohtaja jatkaa asian valmistelua.

Jälkihaku

Ei ole mahdollista tällä hetkellä.