Kastelahjaksi puuntaimi 

Jyväskylän seurakunta lahjoittaa jokaiselle kastettavalle lapselle puuntaimen.

Lapsi saa kastetodistuksen välissä kastepuukortin, jossa kerrotaan, että seurakunta on kasteen kunniaksi hankkinut uuden puuntaimen.

Puuntaimi on aineeton lahja kastettavalle, mutta konkreeettinen lahja toisella puolen maailmaa: kastettavien lahjataimet istutetaan kuivuudesta ja ilmastonmuutoksesta pahiten kärsiville alueille Afrikassa ja Aasiassa Suomen Lähetysseuran Ympäristöpankin kautta.

Puuntaimi

Taimi luo uutta toivoa

Kastepuukortti on osa Suomen LähetysseuranLinkki avautuu uudessa välilehdessä ympäristötyötä, ja siihen liittyy vahva toivon näkökulma.

Jokainen kastettu lapsi, samoin kuin pieni puuntaimi, on ihme, joka luo uutta toivoa.

Huolehtimalla ympäristöstä luodaan uskoa siihen, että lapsillakin on tulevaisuus. Samalla voidaan tukea kaikkein köyhimpiä maita löytämään keinoja ilmastonmuutoksesta selviytymiseen.

Lähetysseura tukee ilmastonmuutoksen vastaista työtä tällä hetkellä Tansaniassa ja Nepalissa.

Toiminnan keskiössä ovat metsien kasvatus ja suojelu. Puilla ja metsillä on merkittävä rooli siellä, missä aavikoituminen uhkaa elinolosuhteita. Kuivuus ja äärimmäiset sääolosuhteet vievät perheiltä mahdollisuuksia toimeentuloon, ravintoon ja puhtaaseen veteen.

Metsät tarjoavat suojaa, ruokaa ja toimeentulon. Puut myös sitovat hiilidioksidia tehokkaasti, joten metsittäminen auttaa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa monella tavalla.

Puunistutuksen ohella yhteisöjä opetetaan pitämään huolta ympäristöstä, käyttämään puuta säästeliäästi ja kertomaan siitä, kuinka erilaisilla viljelykasveilla ja -tavoilla perheet voivat turvata monipuolisen ravintonsa.