Uutislistaukseen

Seurakunta lahjoittaa 20 000 euroa hätäapukeräykseen, kirkkoneuvoston päätöksiä 23.3.

Jyväskylän seurakunta lahjoittaa 20 000 euroa Ukrainan hätäapukeräykseen

Jyväskylän seurakunta lahjoittaa 20 000 euroa Kirkon Ulkomaanavun hätäapukeräykseen käytettäväksi ukrainalaisten hädän lievittämiseen. Lahjoitus tehdään Unto Tapani Vuoristen testamenttilahjoituksesta, jonka varojen käyttötarkoitus on humanitäärinen työ sekä lähetystyö. Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on vedonnut seurakuntiin taloudellisen avun saamiseksi.  
Avustuksen lisäksi seurakunnassa kohdataan Ukrainan tilanteen ihmisissä aiheuttamaa ahdistusta, osallistutaan pakolaisten vastaanottamiseen ja tuetaan kriisialueella tehtävää hätäaputyötä. Jyväskylän seurakunta toteuttaa Kirkon Ulkomaanavun (KUA) hätäavun lipaskeräystä. Kerääjiksi kutsutaan eri kanavia pitkin seurakuntalaisia ja työntekijöitä. Kasvavaan ruoka-avun tarpeeseen on avattu myös toinen keräys Kotimaanavun kautta. Tämän keräyksen varat ohjataan Ruoka-apu Lyydian toiminnan tukemiseen.
Pakolaisten hätämajoituskäyttöön seurakunta on tarjonnut SPR:lle leirikeskuksiaan. Vesalan Rysä on annettu tähän tarkoitukseen vuokralle maaliskuun loppuun saakka ja sopimus mahdollisesti jatkuu. Myös yksi seurakunnan asunto on vuokrattu pakolaisten majoittamista varten. Tilanteen vaatiessa asuntoja pystytään tarjoamaan muutamia lisääkin, samoin Koivuniemen ja mahdollisesti myös Mutasen leirikeskus.
Seurakunta on mukana Jyväskylän kaupungin koordinoimassa turvapaikkatyöryhmässä. Työryhmässä on kaupungin eri toimialojen lisäksi edustettuna muita viranomaistoimijoita kuten Maahanmuuttovirasto sekä järjestöjä.

Seurakunnalla myönteinen tilinpäätös
Jyväskylän seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätös on vahvasti ylijäämäinen. Tilikauden tulos on noin 2,9 miljoonaa euroa. Talousarviomuutosten jälkeen budjetoitu tulos oli noin 222 000 euroa. Myönteiseen tulokseen vaikuttivat erityisesti rahoitustuottojen kertymä ja budjetoituja suuremmat verotulot. Verotuloja kertyi noin 1,8 miljoonaa euroa enemmän talousarvioon verrattuna.
Vuoden aikana päivitettiin pitkäaikaisen käyttöomaisuuden poistosuunnitelma, joka kasvatti poistosummaa noin 955 000 eurolla. Kertaluontoisia poistoja tehtiin lisäksi 209 000 euroa.

Budjetoitujen rahoitustuottojen ylitys – 1,8 miljoonaa euroa – johtui kertaluontoisesta rahoitusinstrumenttien järjestelystä, jonka yhteydessä realisoitui vanhojen osakeomistusten pitkäaikainen arvonnousu. Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 4,1 prosenttia. Vuosikate kattaa poistot täysimääräisesti.

Tilinpäätöksen osoittama ylijäämä tarvitaan suunniteltujen investointien rahoittamiseen. Käynnissä olevista investoinneista merkittävimmät ovat Vesalan leirikeskuksen ja Lehtisaaren uudisrakennushankkeet sekä Keltinmäen ja Vaajakosken kirkkojen peruskorjaukset. Tilinpäätöksen hyväksyy kirkkovaltuusto.

- Kirkkoneuvosto käsitteli vastauksen kirkkovaltuustossa tehtyyn aloitteeseen Hiljaisuuden joogan yhteensopivuudesta seurakunnan strategian ja opetusmenetelmien kanssa. Vastaus etenee kirkkovaltuustoon. Vastauksen mukaan toimintamuoto sopii Jyväskylän seurakunnan toiminnan kokonaisuuteen ja toteuttaa osaltaan myös Jyväskylän seurakunnan strategiaa. Hiljaisuuden joogaa on käynnistetty syksyllä 2021 Kuokkalan kirkolla.

- Kirkkoneuvosto lähettää kirkkovaltuustolle vastauksen Tiekirkkojen yhteyteen sähköauton latauspaikkoja esittäneeseen valtuustoaloitteeseen. Vastauksen mukaan tiekirkkojen laajojen peruskorjaustöiden yhteydessä rakennetaan sähköautojen latauspiste, jos ei ole väistämätöntä estettä toimia toisin. Tällaisia esteitä voivat olla ilkivaltaan tai asennustekniikkaan liittyvät ongelmat. 

- Kustannusarvio Lehtisaaren uudisrakentamiselle on noin 1,35 miljoonaa euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuonna 2023. Kaupunkirakennelautakunta on alustavasti näyttänyt vihreää valoa tehdyille suunnitelmille, jotka ovat käyttäjien toiveiden myötä muuttuneet suunnittelun aikana vaatimattomasta perusratkaisusta ns. hyvään huvilatasoon. Pää- ja saunarakennukset ovat suunniteltu puolilämpimiksi hirsirakennuksiksi. Luontokirkko "peruskorjataan" ja rakennetaan olemassa olevalle paikalleen.
 

23.3.2022 20.46