Uutislistaukseen

Seurakuntavaalit 2022: Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Jyväskylän seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 39 jäsentä kirkkovaltuustoon. 

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen, 
  6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä seurakuntatoimistoon Reimarissa, joka on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-15 sekä 15.9.2022 kello 9‒16.00.

Seurakuntatoimiston osoite on: Vapaudenkatu 47, 40100 Jyväskylä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Jyväskylän seurakunnan seurakuntatoimistosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. 

Jyväskylässä 9.6.2022
Jyväskylän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Jaakko Selin

16.8.2022 11.15