Uutislistaukseen

Rippikoulu vaikuttaa myönteisesti nuorten hyvinvointiin

Lähes 65 prosenttia rippikoululaisista ja 75 prosenttia isosista koki vuoden 2022 valtakunnallisen rippikoulukyselyn vastausten perusteella, että rippikoululla on ollut myönteistä vaikutusta henkiseen hyvinvointiin. Lisäksi nuoret kokevat, että rippikoulussa on hauskaa, turvallista ja siellä saa olla oma itsensä. Kouluarvosanoin mitattuna rippikoulu saa nuorilta arvosanan 9-. 

- Erityisesti korona-aikana henkiseen hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat olleet pinnalla. Rippikouluissa tämä on näkynyt selvästi viimeisen parin vuoden aikana, toteaa Kirkkohallituksen rippikoulutyön asiantuntija Jari Pulkkinen

- Nuorten kysymykset on otettu seurakunnissa todesta. Niihin on kiinnitetty huomiota rippikoulua suunniteltaessa ja toteuttaessa. Hienoa, että rippikoulu on vaikuttanut myönteisesti nuorten henkiseen hyvinvointiin. Myös yhteys koteihin on ollut tärkeää, Pulkkinen jatkaa. 

Tekoälystä apua hyvinvoinnin hahmottamiseen 

Henkisen hyvinvoinnin tueksi on kehitetty MunRipari-sovellus, jota on testattu seurakunnissa kesällä 2022. MunRipari-sovellus on osa valtiovarainministeriön johtamaa kansallista AuroraAI-hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää ennakoivaa ja ihmiskeskeistä yhteiskuntaa tekoälyn avulla. 

Sovelluksen kysymysten ja vastausten kautta nuoret saavat hyvän pohjan miettiä omaa hyvinvointiaan yhdessä muun rippikouluryhmän kanssa. Valtaosa nuorista koki MunRipari-sovelluksen auttavan oman hyvinvoinnin hahmottamisessa ja koki sovelluksen kysymykset hyödyllisiksi.  

- MunRiparia oli simppeli käyttää ja sen kautta oli mukava pohtia omaa hyvinvointia, sanoo sovellusta käyttänyt rippikoululainen Valma Pettinen.  

Valtakunnallinen rippikoulukysely toteutettiin neljättä kertaa peräkkäin ja vastaajia oli yli 22 000. 

26.9.2022 13.32