Uutislistaukseen

Jyväskylän seurakunnalle uusi metsästrategia

Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto on 26.10. hyväksynyt seurakunnan metsien käyttöä suuntaavan metsästrategian. Metsästrategia perustuu seurakunnan metsäarvoihin, joita ovat taloudellisen tuoton lisäksi vastuu luomakunnasta, luonnon monimuotoisuuden varjeleminen, pyrkimys hiilineutraaliuteen ja metsien virkistyskäyttö.

Seurakunnalla ei ole aiempaa metsästrategiaa, vaan metsiä on hoidettu metsänhoitoyhdistyksen laatiman metsänhoitosuunnitelman pohjalta kymmenvuotiskausittain. Nykyinen suunnitelma on laadittu kaudelle 2019–2028.

Tuore metsästrategia mahdollistaa muutoksia voimassa olevaan metsänhoitosuunnitelmaan. Sen myötä seurakunnan metsissä on tarkoitus lisätä sekä luonnon monimuotoisuutta ylläpitävää jatkuvan kasvatuksen menetelmää että suojeltavia alueita. 

Jyväskylän seurakunta omistaa metsää yhteensä 575 hehtaaria. Suurimmat metsäalueet sijaitsevat Korpilahdella ja Tikkakoskella. 

Lue lisää: Jyväskylän seurakunnan metsästrategia
 

27.10.2022 10.57