Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 23.8.2023

- Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 28:n kulttuurihistoriallisesti merkittävän haudan säilyttämistä Jyväskylän Vanhalla hautausmaalla. Keski-Suomen museon arvioinnin pohjalta säilytettäväksi esitetään muun muassa Alvar Aallon äidin, Selly Aallon, hautaa muistomerkkeineen. Taustalla ovat hoitamattomien hautojen kartoitus, niitä koskeva kirkkolain mukainen kuulutusmenettely sekä hautojen kulttuurihistoriallinen selvitys.

- Jyväskylän seurakuntaan muodostetaan nuorten vaikuttajaryhmä, jonka tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Uuden kirkkolainsäädännön myötä konfirmoiduista alle 29-vuotiaista seurakunnan jäsenistä koostuva ryhmä perustetaan jokaiseen seurakuntaan. Siirtymäkaudelle syyskuun alusta 2023 tammikuun loppuun 2024 vaikuttajaryhmä muodostetaan Jyväskylän seurakunnassa aluejohtokuntien nuorten edustajista.

- Avara kirkko -valtuustoryhmän jäsen Matleena Käppi on pyytänyt eroa Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenyydestä poismuuton vuoksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilalle kutsutaan varajäsen Emilia Lakka.  

23.8.2023 18.21