Uutislistaukseen

Kirkolliskokous kokoontuu viimeiseen istuntoonsa – uudet edustajat valitaan helmikuussa 2024

Kirkolliskokous kokoontuu toimikautensa viimeiseen istuntoon Linnasmäen opistolla (Lustokatu 7, Turku) 6.─10.11.2023. Seuraavan kirkolliskokouksen kokoonpano valitaan vaaleilla ensi vuonna. Kirkolliskokousvaalit ja hiippakuntavaltuustojen vaalit järjestetään 13.2.2024. Ehdokasasettelu päättyy 15.11.2023.

Kirkolliskokouksen työsuunnitelma ja taulukko käsiteltävistä asioista löytyvät kirkolliskokouksen verkkosivuiltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Myös päiväjärjestykset, eli luettelot täysistunnoissa käsiteltävistä asioista ja niihin liittyvistä asiakirjoista julkaistaan samoilla sivuilla, kun ne ovat valmistuneet. Täysistunnot striimataan ja ne jäävät verkkoon tallenteina, joihin lisätään tekstitys.

Kirkolliskokouksen avajaismessu on Maarian kirkossa maanantaina 6.11. klo 13.00. Messua voi seurata striimin välityksellä. Messussa saarnaa Espoon hiippakunnan pappisedustaja Heidi Zitting. Arkkipiispa Tapio Luoma avaa kirkolliskokouksen maanantaina kello 15. Opetus- ja kulttuuriministeriön kahvitilaisuus on tiistaina 7.11. klo 14. Ministeriön edustajana paikalla on ylijohtaja Riitta Kaivosoja.

Kirkolliskokouksen käsittelyyn tulevat muun muassa kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston talousarviot vuodelle 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2024−2026 sekä muutosesitys kirkon keskusrahaston vuoden 2024 talousarvioesitykseen.

Kirkkohallituksen muutosesitykset kirkkolain 3 ja 8 lukuun tulevat myös käsittelyyn. Kirkkohallitus esittää kirkkolain 8 luvun muuttamista diakoniatyössä kertyvien henkilötietojen käsittelyn osalta. Samassa yhteydessä esitetään selkeytettäväksi kirkkolain 3 lukua, jossa säädetään muun muassa mahdollisuudesta siirtää päätösvaltaa seurakuntayhtymässä ja määräenemmistöä vaativista yhteisen kirkkovaltuuston päätöksistä.

Toukokuussa lähetekeskustelussa oli kirkollisten toimitusten uudet kollehtarukoukset, ja kirkolliskokouksen käsittelyyn tulee asiasta valmistunut käsikirjavaliokunnan mietintö. Kirkolliskokouksen käsittelyyn tulee käsikirjavaliokunnan mietintö edustaja-aloitteesta, joka koskee uskonnonvapauden edistämistä maahanmuuttajien parissa. Käsittelyyn tulee myös edustaja-aloitteen pohjalta tehty yleisvaliokunnan mietintö yhden lipun vaaleista seurakuntayhtymissä.

Viikon asialistalla on, miten maallikkoedustus saataisiin vahvistumaan seurakunta- ja kirkkoneuvostoissa. Edustaja-aloitteen pohjalta tehdyn mietinnön valmistumista odotetaan. Kaikki kirkolliskokouksen asiakirjat lisätään Domus-julkaisuunLinkki avautuu uudessa välilehdessä, kun ne ovat valmistuneet.

1.11.2023 14.46