Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 24.1.2024

- Jyväskylän seurakunnassa nimetään lapsiasiahenkilöt alueille kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Myös vuonna 2023 perustettu nuorten vaikuttajaryhmä tukee osaltaan lapsivaikutusten arviointia. Uusi kirkkojärjestys edellyttää päätösten vaikutusten arviointia alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin. Lapsivaikutusten arvioinnilla (LAVA) selvitetään vaikutukset myös laajemmin lapsiperheiden hyvinvointiin.

- Yhteisvastuukeräyksen 2024 Jyväskylän seurakunnan oma tuotto-osuus (20 %) ohjataan Pelastakaa Lapset ry:n harrastustukitoimintaan. Varoilla tuetaan Jyväskylässä asuvien perheiden lasten ja nuorten harrastuksia. Yhteisvastuukeräyksen teema on nuorten elämänhallinnan ja mahdollisuuksien parantaminen sekä nuorten yksinäisyyden vähentäminen. Evankelis-luterilaisen kirkon valtakunnallinen keräys alkaa 4. helmikuuta.

- Tikkakosken pappilasta luovutaan seurakunnan kiinteistöstrategian mukaisesti erikseen päätettävällä tavalla. Parhaillaan korjattavan Tikkakosken kirkon tilajärjestelyissä on huomioitu, että pappilassa sijainneet toiminnot partio mukaan lukien voivat palata väistötiloista kirkon tiloihin.

- Jyväskylän seurakuntaan liittyi vuonna 2023 571 henkilöä ja erosi 1781 henkilöä. Seurakunnan jäsenmäärä vuoden 2023 lopussa oli 91 544, vuoden 2022 lopussa 92 264. Seurakunnan jäsenmäärään vaikuttavat liittyneiden ja eronneiden lisäksi kastettujen ja kuolleiden määrät sekä muuttaneiden määrä.

24.1.2024 20.00