Uutislistaukseen

Jyväskylän Vanhan hautausmaan puuston kunto tutkittiin

Jyväskylän hautausmaiden puiden vointia seurataan jatkuvasti. Jos useampia huonokuntoisia puita havaitaan, tehdään hautausmaata tai sen osaa koskeva laaja kuntokartoitus.  

Vanhan hautausmaan puuston kuntoa selvittävän tutkimuksen mukaan puut alueella voivat pääsääntöisesti hyvin, ja hautausmaalla on turvallista kulkea. Syksyllä valmistuneessa selvityksessä löydettiin kuitenkin 36 kaatokuntoista puuta. Lisäksi 13 puuta paljastui kunnoltaan heikoksi.

Kaatokuntoiset sekä kunnoltaan heikot puut poistetaan suunnitelman mukaan vuoden 2025 alussa. Hautausmaalle istutetaan myöhemmin uusia puita kaadettujen tilalle.

– Kuntotarkastuksia tehdään, koska huonokuntoiset puut ovat riski hautausmailla kävijöille sekä siellä työskenteleville, toteaa hautaustoimen päällikkö Tuija Pajunen Jyväskylän seurakunnasta. 

Alan ammattilaiset eli arboristit tarkastelivat kaikki hautausmaan puut silmämääräisesti. Tarvittaessa puuaineen kovuus selvitettiin näytteellä, joka analysoitiin tarkoitukseen kehitetyllä laitteella.
Puiden kaatoa varten haetaan maisematyölupaa Jyväskylän kaupungilta, ja samassa yhteydessä tehdään liito-oravaselvitys hautausmaan alueella. Selvityksessä tutkitaan liito-oravien mahdolliset pesäpaikat ja kulkureitit. 
 

Tuija Pajunen
Hautaustoimen päällikkö
Vapaudenkatu 47, PL 103
40101 Jyväskylä

7.2.2024 08.09