Uutislistaukseen

Lahjaharjun hautausmaalla käynnistetään hoitamattomien hautojen kartoitus

Jyväskylän seurakunnan Lahjaharjun hautausmaalla aloitetaan hoitamattomien hautojen kartoitus ensi kesänä. Kartoitus tehdään vaiheittain niin, että sitä jatketaan kesällä 2025.
 
– Kirkkolain mukaan seurakunnan tehtävänä on pitää hautausmaa sen arvon mukaisessa kunnossa. Näin kunnioitamme menneitä sukupolvia, Jyväskylän seurakunnan hautaustoimen päällikkö Tuija Pajunen kertoo.

Kartoituksessa kiinnitetään huomiota hautojen yleiseen siisteyteen ja hautakivien turvallisuuteen niin, etteivät kallistuneet kivet aiheuta vaaraa hautausmaalla liikkuville. Seurakunta vastaa hautausmaan yleishoidosta ja yksittäisen haudan hoidosta hautaan haudattujen omaiset.

Hoitamattomat haudat kuvataan ja niille asetetaan kunnostuskehotus marraskuussa 2025. Kuulutus hoitamattomista haudoista julkaistaan Henki & elämä -lehdessä sekä Keskisuomalaisessa. Hautaoikeuden haltijalle lähetetään kehotus myös postitse, mikäli haltijan yhteystiedot ovat tiedossa. Haudan haltijalla on tämän jälkeen vuosi aikaa laittaa hauta kuntoon. Jos haudan hoito on edelleen laiminlyöty, kirkkoneuvosto päättää hautaoikeuden menettämisestä joulukuussa 2026.

Kulttuurihistoriallisista haudoista pyydetään lausunto Keski-Suomen museolta. Kirkkolain mukaan seurakunta voi ottaa hoidettavakseen haudan, jota pidetään seurakunnan ja paikkakunnan historian kannalta tärkeänä.

 

8.2.2024 15.23