Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 21.2.2024

Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto nimesi nuorten vaikuttajaryhmään 11 alle 29-vuotiasta nuorta vaikuttajaa. Ryhmä raportoi kirkkoneuvostolle sekä yhteisen seurakuntatyön johtokunnalle. Ryhmä voi itse vaikuttaa toimintansa sisältöön. Se voi jatkossa osallistua muun muassa nuorisotyötä tekevien työntekijöiden rekrytointiin, tapahtumien, leirien ja toimintamuotojen suunnitteluun ja toteutukseen tai antaa erilaisia lausuntoja. Se voi myös osallistua lapsivaikutusten arviointiin päätöksenteossa. Ryhmään nimettiin Eeva Lappalainen, Roope Mero, Peppi Juntunen, Jaakko Virokannas, Rosa Kallioaho, Linnea Matilainen, Aapo Pinomäki, Aada Pesonen, Vili Elmeri Niskanen, Kalle Viljami Häyrinen ja Joni Korjonen.

Jyväskylän seurakunnan tuki ruoka-apu Lyydialle jatkuu. Sopimus on jatkossa voimassa toistaiseksi, ja avustuksen suuruus päätetään vuosittain. Kuluvana ja viime vuonna vuosittainen tuki on ollut 9000 euroa. Seurakunnan diakoniatyöntekijät kohtaavat apua tarvitsevia ja kirjoittavat ruokaseteleitä Lyydiaan. Näin apu kohdentuu vähävaraisille ja kohtaamisessa on mahdollisuus saada neuvontaa ja palveluohjausta. Ruoka-apu Lyydia on vuonna 2022 aloittanut Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän Suvannon ja Jyväskylän seurakunnan yhteinen ruoka-avun toimintamalli, jonka kautta hävikkiruokaa jaetaan vähävaraisille jyväskyläläisille Lyydian pääpisteestä ja kahdeksasta satelliittipisteestä. Käytännön järjestelyistä vastaa Suvanto ry.
 

21.2.2024 20.28