Uutislistaukseen

Nuoret ikäryhmät myönteisimpiä samaa sukupuolta olevien kirkolliselle vihkimiselle

Näkemys siitä, tulisiko kirkon avioliittolain muututtua edelleenkin vihkiä avioliittoon vain mies ja nainen, jakaa sekä suomalaisten että evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten mielipiteitä. Myönteisimmin samaa sukupuolta olevien vihkimiseen suhtautuvat nuoremmat ikäryhmät.

Kirkon tutkimuskeskuksen Taloustutkimuksella teettämässä, suomalaisten ja kirkon jäsenten mielipiteitä tarkastelleessa Gallup Ecclesiastica -kyselyssä sekä kirkon työntekijöille ja luottamushenkilöille osoitetuissa kyselyissä kysyttiin syksyllä 2015, miten kirkon tulee toimia sen jälkeen, kun uusi laki mahdollistaa 1.3.2017 alkaen samaa sukupuolta olevien avioliitot.

Suomalaisista 44 prosenttia oli vuonna 2015 täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että kirkon tulisi jatkossakin vihkiä avioliittoon vain mies ja nainen. Kirkon jäsenistä puolet (50 %) oli täysin tai osittain samaa mieltä kirkon nykyisen avioliitto-opetuksen kanssa. Väitteestä oli täysin tai osittain eri mieltä 42 prosenttia kirkon jäsenistöstä.

Kirkon luottamushenkilöt olivat vahvasti kirkon nykyisen avioliitto-opetuksen kannalla: 72 prosenttia heistä kannatti ajatusta kirkollisesta avioliitosta vain miehen ja naisen välisenä. Kirkon työntekijöiden näkemykset asettuivat jäsenten ja luottamushenkilöiden välimaastoon.

Samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä kannatti vuoden 2015 kyselyissä täysin tai osittain 48 prosenttia suomalaisista. Sama luku evankelis-luterilaisen kirkon jäsenistössä oli 45 prosenttia. Luottamushenkilöistä myönteisesti samaa sukupuolta olevien vihkimiseen suhtautui 25 prosenttia ja kirkon työntekijöistä 34 prosenttia.

Luottamushenkilöiden ja kirkon työntekijöiden nuoremmat ikäryhmät olivat kuitenkin myönteisempiä samaa sukupuolta olevien kirkolliselle vihkimiselle. Alle 45-vuotiaista kirkon työntekijöistä 43 prosenttia oli valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, kun vastaava osuus yli 55-vuotiaista oli 28 prosenttia.

Muutos sekä työntekijöiden että luottamushenkilöiden asenteissa samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä kohtaan on ollut nopeaa vuodesta 2012, jolloin asiaa on viimeksi tiedusteltu. Molemmissa ryhmissä myönteisesti suhtautuvien osuus oli kasvanut noin 10 prosenttiyksiköllä runsaassa kolmessa vuodessa.

Yhtenä vaihtoehtona samaa sukupuolta olevien avioliittokysymyksen ratkaisemiseksi kirkossa on ehdotettu myös sitä, että kirkko luopuisi kokonaan vihkimisoikeudestaan. Vuoden 2015 kyselyissä suomalaiset eivät tätä juurikaan kannattaneet. Vihkioikeudesta luopumiseen suhtautui myönteisesti vain 17 prosenttia suomalaisista.

Kirkon jäsenistä vihkimisoikeudesta luopumista kannatti 12 prosenttia ja vastusti 67 prosenttia. Kirkon työntekijöistä luopumista kannatti 21 prosenttia ja luottamushenkilöistä 13 prosenttia.   

Kaikki tutkimuksessa tarkastellut ryhmät suhtautuivat myönteisesti siihen, että samaa sukupuolta olevien avioliitoilla olisi mahdollisuus saada kirkollinen siunaus. Myönteisyys siunaamista kohtaan on voimistunut vuodesta 2011 niin suomalaisten kuin kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöidenkin keskuudessa. Kirkon jäsenistä tähän suhtautui myönteisesti 67 prosenttia. Kirkon luottamushenkilöistä 59 prosenttia ja kirkon työntekijöistä 62 prosenttia kannatti kirkollista siunausta kaikille avioliitoille. Vastaava luku suomalaisten keskuudessa oli 64 prosenttia.

 

 

7.11.2016 19.00