Kaste- ja vihkivaraukset avoinna perjantaina 17.5. klo 11.30-15.00 

Uutislistaukseen

Tukea nuorten väkivallan ehkäisyyn: Yhteisvastuukeräyksen 2023 tulos ylitti odotukset

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen kokonaistulos ylsi yli 2,6 miljoonaan euroon kasvaen edellisvuodesta jopa yli 20 prosenttia. Yhteisvastuukeräyksen 2023 keräyskohteena oli väkivallan, konfliktien ja katastrofien keskellä elävät nuoret Suomessa ja maailmalla.

Tuotosta 20 prosenttia käytetään Aseman Lapset ry:n työhön koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen. Keräystuotto käytetään pitkittyneiden ja laajentuneiden koulukiusaamistapausten selvittämiseen K-0 (kiusaaminen nolla) -toiminnan kautta sekä nuorisotyön ammattilaisten toteuttamaan katusovitteluun. Toiminta on konkreettista puuttumista sekä nuorisotyön ammattilaisten kouluttamista sovittelijoiksi ja väkivallan ehkäisyn osaajiksi.

Tuotosta toinen 20 prosenttia ohjataan Suomen evankelis-luterilaisille seurakunnille kunkin seurakunnan oman alueen nuorten tukemiseen sekä muuhun paikallisesti tehtävään sosiaaliseen auttamistyöhön kaikkein heikoimmassa asemassa olevien hyväksi.

Jyväskylän seurakunta tuottaa omalla keräyksen tuotto-osuudellaan videon nuorten kohtaamasta väkivallasta ja sen ehkäisemisestä. Video toteutetaan laajaa käyttöä varten, ja se tehdään yhdessä kriisikeskus Mobilen, Barnahus-hankkeen sekä seurakunnan nuorisotyön kanssa. Yhteistyöhön kuuluvat myös vierailut Jyväskylän yläkouluissa.

60 prosenttia vuoden 2023 keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon, josta tuetaan heikoimmassa asemassa olevia maailman kriisien ja katastrofien keskellä.

– Koulukiusaaminen ja nuorten väkivaltainen käytös on pitkästä aikaa nousussa Suomessa. Nousu on tapahtunut räjähdysmäisesti vuodesta 2017 lähtien. Samaan aikaan heikon taloustilanteen vuoksi leikataan juuri sieltä, jossa riskitekijät ovat jo valmiiksi kohollaan. Yhteisvastuun rahoilla päästään pureutumaan konkreettisesti kouluyhteisöä tukemalla kouluväkivaltaan ja lisäämään nuorten sovitteluita erilaisten väkivalta- ja konfliktitilanteiden jälkeen, toteaa Aseman Lapset ry:n tiimipäällikkö Heikki Turkka.   

Keräystuoton jakautuminen:

  • Kirkon Ulkomaanapu 1 051 312,29 euroa (60 % nettotuotosta)
  • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat 350 437,43 euroa (20 % nettotuotosta)
  • Aseman Lapset ry 350 437,43 euroa (20 % nettotuotosta)

29.4.2024 14.43