Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä


Jyväskylän seurakunnan tilinpäätös viime vuodelta oli odotettua parempi eli lähes 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan tilinpäätöksen kokouksessaan maanantaina.

Vuosikate oli noin 3,2 miljoonaa euroa, joka riitti kattamaan 1,9 miljoonan euron käyttöomaisuuspoistot. Myönteiseen tulokseen vaikuttivat muun muassa ennakoitua suuremmat toimintatuotot sekä henkilöstökuluista saadut säästöt. Myös kirkollis- ja yhteisöveroja sekä valtion rahoitusta kertyi budjetoitua enemmän.

Viime vuoden investoinneista suurin oli Vanhan hautausmaan sankarihautausmaaosaston peruskorjaus, jonka kustannukset olivat hieman yli 800 000 euroa.

Kuluvan vuoden merkittävin investointi on Korpilahden kirkon peruskorjaus, johon on tälle vuodelle varattu neljä miljoonaa euroa. Lisäksi Keskusseurakuntatalon ns. toimistosiiven purkamiseen on varattu 500 000 euroa.

Merkittäviä investointeja on seurakunnassa odotettavissa myös tulevina vuosina, mikä aiheuttaa erityisiä haasteita talouden tasapainottamiselle. Kiinteistö Oy Reimarista hankittavien osakkeiden kauppahinta on noin 4,8 miljoonaa euroa. Ratkaistaviksi tulevat myös muun muassa Huhtasuon kirkon sekä leirikeskusten tilanne.

Jyväskylän seurakunta työllisti viime vuonna vakituisesti noin 270 työntekijää. Virkojen ja työsuhteiden määrää on vähennetty henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Vuodesta 2011 lähtien vähennys on ollut 31 työntekijää.

Seurakuntaan kuului viime vuoden lopulla lähes 95 600 ihmistä eli 68,9 prosenttia jyväskyläläisistä.


Lisätietoja: talouspäällikkö Markku Laitinen 040 545 8750

22.5.2017 20.52