Uutislistaukseen

Kirkon ei tule luopua vihkioikeudesta

Piispainkokous_XL.jpg

Kirkon ei tule luopua vihkioikeudesta, sillä kirkon vihkioikeudella on jäsenten vankka tuki, todetaan piispainkokoukselle keskiviikkona jätetyssä selvityksestä.

- Kirkon tutkimuskeskuksen teettämän tutkimuksen mukaan vain 18 prosenttia suomalaisista ja 15 prosenttia kirkon jäsenistä kannattaa vihkioikeudesta luopumista, sanoo taustaselvityksen tehnyt professori emerita Eila Helander.

Vihkioikeudesta luopuminen ei Helanderin mukaan myöskään ratkaisisi kysymystä siviilivihityn samaa sukupuolta olevan parin avioliiton siunauksesta.

Helander esittää selvityksen johtopäätöksissään kirkolle kompromissia, jossa kirkko pitäytyy avioliittoon vihkimisessä nykyiseen käytäntöön, mutta hyväksyy samalla, että kirkon sisällä voi olla myös toinen teologisesti perusteltu toimintamalli vihkimisissä ja siunaamisissa. Tällöin kunkin käytännön kannattajat voivat toimia saman kirkon sisällä.

Helander toteaa, että mikäli kirkko ei pysty asiaa ratkaisemaan, se profiloituu julkisuudessa enemmän sukupuoli- ja seksuaalinäkemystensä kuin perustehtävänsä kautta.

- Kirkko ei voi jäädä paikoilleen tässä asiassa, sillä jo nyt kirkon piirissä on pappeja, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja.

Arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan kirkon on löydettävä ratkaisu, jonka mukaan kaikki osapuolet voivat toimia.

- Muuten asia jää hiertämään kirkon sisällä ja vie voimavaroja kirkon perustehtävältä, Mäkinen toteaa.

Vihkioikeudesta luopuminen aiheuttaisi myös yhteiskunnallisia seuraamuksia. Suurin määrä vihkijöistä tulee kirkon piiristä. Kirkon vihkioikeudesta luopuminen merkitsisi siis tarvetta lisätä siviilivihkijöiden määrää merkittävästi.


Piispainkokous käsittelee selvitystä seuraavan kerran lokakuussa.

 

Valokuva: Professori Eila Helander jätti selvityksen evankelis-luterilaisen kirkon vihkioikeudesta luopumisesta Kuokkalan kirkossa kokoontuneelle piispainkokoukselle. Tiedotustilaisuudessa mukana arkkipiispa Kari Mäkinen (vas.), piispa Simo Peura ja piispakokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen.

 

 


 

6.9.2017 14.32