Uutislistaukseen

Kirkolliskokous käsittelee avioliittoon vihkimisestä luopumista

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu Turun kristillisellä opistolla 14.–18.5. Mikäli perustevaliokunnan mietinnöt valmistuvat, kokousviikolla käsitellään selvitystä avioliittoon vihkimisestä luopumisesta sekä edustaja-aloitetta, joka koskee kirkon avioliittokäsityksen laajentamista.

Selvityksen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta laati piispainkokouksen kutsusta professori emerita Eila Helander. Helanderin selvityksessä todetaan, että kirkolla ei ole aihetta luopua vihkioikeudestaan. Kirkolliskokous kävi aiheesta lähetekeskustelua syksyn 2017 istunnossaan.

Edustaja-aloitteen ehdotuksena on, että kirkolliskokous päättäisi ryhtyä valmistelemaan tarvittavia muutoksia kirkon avioliittokäsityksen laajentamiseksi myös samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi. Perinteisellä tavalla avioliittoon suhtautuville turvattaisiin mahdollisuus olla ja toimia kirkossa tasavertaisesti. Edustaja-aloite annettiin kevään 2017 kirkolliskokoukselle, ja sen on allekirjoittanut 22 edustajaa.

Lähetekeskusteluun tulevat edustaja-aloitteet uudesta vaalitavasta kirkon vaaleihin, Suomen lähetyslentäjät ry:n liittämisestä kirkon lähetysjärjestöksi, piispanvaalin kelpoisuusehdoista sekä kirkon raamattukäsityksestä.

Viikon aikana keskusteluun tulee myös mm. kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudistaminen, josta lakivaliokunta on antanut mietintönsä.

 

 

11.5.2018 10.30