Uutislistaukseen

Kirkko ei luovu vihkioikeudestaan

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei luovu vihkioikeudestaan. Kirkolliskokous hyväksyi torstaina vihkioikeudesta luopumisesta tehtyä selvitystä koskevan perustevaliokunnan mietinnön, johon päätös sisältyy. Professori emerita Eila Helanderin tekemä selvitys merkittiin tiedoksi.

Edustaja Risto Tuori esitti perustevaliokunnan esitykseen lisäehdotuksen, jossa kirkon olisi varauduttava luopumaan vihkimisoikeudestaan, jos näkemyserot ja käytännön toimintamallit samaa sukupuolta olevien vihkimisessä muuttaisivat olennaisesti tilannetta. Tuori ehdotti myös, että kirkolliskokouksen tulisi palauttaa aloite piispainkokoukselle mahdollisia toimenpiteitä varten. Perustevaliokunnan ehdotus tuli äänestyksen jälkeen hyväksytyksi äänin 83–23.

Kirkolliskokous jatkoi torstaina avioliittokeskustelua niin ikään perustevaliokunnan mietinnöstä, joka koski aloitetta avioliittokäsityksen laajentamisesta. Perustevaliokunta katsoo, että aloitteen esittämät näkökohdat eivät anna riittäviä perusteluja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisen avioliittokäsityksen laajentamiselle tai muuttamiselle.

Porvoon piispa Björn Vikström antoi mietintöön vastaehdotuksen, jossa ehdotetaan, että asia lähetettäisiin piispainkokoukselle jatkovalmistelua varten.

- Asian lähettäminen jatkovalmisteluun tarkoittaa, että kirkolliskokous pitää aloitteen ajamaa tarkoitusta – sovinnollisen ja erilaisia näkökantoja sallivan ratkaisun löytämistä – niin tärkeänä, että emme halua keskustelujen tästä tavoitteesta päättyvän tähän, piispa Vikströmin ehdotuksessa sanotaan.

 

 

 

17.5.2018 15.56