Uutislistaukseen

Lasten ja nuorten elämää käsittelevät tuotannot saivat mediatukea

Kirkon mediasäätiö myönsi kevään 2018 tuenhaussa tukea 22 ohjelmahankkeeseen yhteensä 127 000 euroa. Puolet tuista keskittyy mediatuotantoihin, joiden näkökulmana on lasten tai nuorten maailma.

Kahteen rippileiriä käsittelevään tuotantoon myönnettiin tukea.

 

Ulla Heikkilän käsikirjoittama ja ohjaama nuortenelokuva Eden saa ennakkovalmistelutukea 10 000 euroa. Elokuvassa rippileiriviikkoa seurataan kolmen leiriläisen silmin ja pohditaan, mitä yksilön näkökulmasta merkitsee ryhmään kuuluminen tai sen ulkopuolelle joutuminen.

 

Liisa Akimofin tuottamassa Ripari-nimisessä TV-dokumenttisarjassa ääneen pääsevät erilaisista lähtökohdista tulevat nuoret, heidän vanhempansa sekä muut keskeiset rippikoulutyön henkilöt. Sarjassa pyritään tavoittamaan rippikoulun herkkä ja vaikuttava ilmapiiri, vahva yhteisöllisyys ja toisaalta nuorten mielissä risteilevät elämäntarkoitukseen, identiteettiin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät kysymykset. Ripari-tuotanto saa suunnittelutukea 3 000 euroa.

 

Sota, pakolaisuus sekä uuden teknologian etiikka teemoina tuettujen hankkeiden joukossa Veera Lehto-Michaudin ohjaama ja Venla Helstedtin tuottama Pariisin prinssi -dokumenttielokuva saa 10 000 euron tuotantotuen. TV-dokumentti kuvaa kansainvälisen muuttoliikkeen todellisuutta niin Afrikkaan jääneen Princessen kuin hänen Eurooppaan lähtevän isänsä näkökulmasta.

 

Humanitaarisia kysymyksiä pohtii myös Fragments of Humanity -dokumentti, jolle myönnettiin 10 000 euron ennakkovalmistelutuki. TV-dokumentin käsikirjoittajana ja ohjaajana on Elli Rintala ja tuottajana Ari Matikainen. Dokumentin päähenkilönä on kansainvälisesti tunnettu suomalainen oikeushammaslääkäri Helena Ranta, joka etsii totuutta ja ihmisoikeuksia konfliktien takaa.

 

Viidakon lapset -seurantadokumenttielokuva saa 2 000 euron ennakkovalmistelutuen. Anna Puustiaisen käsikirjoittamassa ja ohjaamassa ja Jouko Aaltosen tuottamassa TV-dokumentissa käsitellään yksin maahan tulleiden 11–16-vuotiaiden pakolaisten arkea ja elämää suomalaisissa vastaanotto- ja lastensuojelulaitoksissa.

 

Iiris Härmän ohjaama Matkalla outouden laaksossa avaa humanistisen näkökulman ajassamme olevaan erityispiirteeseen, jossa nopea teknologinen kehitys aiheuttaa jatkuvan muutostilan. Keskeinen kysymys kuuluu, miten eettiset ja moraaliset arvot tulisi ottaa huomioon uuden teknologian kehittämisessä sekä siihen liittyvässä poliittisessa päätöksenteossa ja lainsäädännössä. Ohjelma saa tuotantotukea 11 000 euroa.

 

Kirkon mediasäätiö jakaa tuotantotukea uskontoa ja elämänkatsomusta käsitteleville mediatuotannoille kaksi kertaa vuodessa.

Kaikki kevään 2018 myönnetyt tuotantotuet Kirkon mediasäätiön sivuilla

Lisätietoja:

Kirkon mediasäätiön asiamies Juha Rajamäki, juha.rajamaki@evl.fi, p. 050 512 4772

15.6.2018 14.46