Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä

 

Kirkollisveroprosentti säilyy entisellään


Jyväskylän seurakunnan kirkol­lisveroprosentti säilyy ennal­laan myös ensi vuonna. Kirkko­valtuusto vahvisti veroprosen­tiksi 1,45.

Taloussuunnitelman mukaan seurakunnan tulos vuosina 2019–2021 on 1,45 prosentin kirkollisverolla noin 2,2 miljoo­naa euroa ylijäämäinen. Sum­massa ei ole huomioitu inves­toinneista syntyviä kustannuk­sia tai suunnittelukauden arvi­oituja satunnaisia tuottoja.

 

Kauppisesta Vaajakosken aluekappalainen

Vaajakosken aluekappalaisen virkaan on valittu Vaajakosken alueseurakunnan vt. aluekap­palainen Arto Kauppinen. Kirkkovaltuusto teki päätöksen äänestyksen jälkeen. Kauppinen sai äänestyksessä 26 ääntä, Päivi Kärkkäinen kahdeksan ja Pasi Riepponen yhden äänen.

Vaajakosken aluekappalaisen virkaan oli määräaikaan men­nessä viisi hakijaa. Aluekappa­laisen virka tuli avoimeksi, kun Han­nu Huttunen jäi eläkkeel­le.
 

Lisätietoja: hallintojohtaja Anu Lajunen 050 340 9888

9.10.2018 21.01