Uutislistaukseen

Kirkon Ulkomaanapu tukee tiedotuskampanjaa vastaanottokeskuksissa

Uusissa vastaanottokeskuksissa on suuri tiedon tarve sekä uusilla työntekijöillä että turvapaikanhakijoilla. Kirkon Ulkomaanapu on myöntänyt 20 000 euron tuen Pakolaisneuvonta ry:lle käytettäväksi turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksiin suunnattavaan tiedotus- ja koulutuskampanjaan.
”On tärkeää, että turvapaikanhakijat saavat tietoa heitä koskevista oikeuksista ja velvollisuuksista ja että heitä voidaan auttaa lainopillisissa kysymyksissä asianmukaisesti. Kirkon Ulkomaanapu tukee pakolaisia erityisesti lähtömaissa, mutta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa Ulkomaanapu haluaa lisätä Pakolaisneuvonnan resursseja äkillisesti muuttuneessa tilanteessa”, Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisen työn johtaja Tomi Järvinen sanoo.
Uusia vastaanottokeskuksia on perustettu viikoittain ja niihin on rekrytoitu paljon uusia työntekijöitä.
Pakolaisneuvonta suunnittelee ja toteuttaa tiedotus- ja koulutuskampanjan vastaanottokeskuksiin. Koulutus suunnataan vastaanottokeskuksen työtekijöille ja informaatiotilaisuudet turvapaikanhakijoille.
Koulutusta tarjotaan turvapaikkamenettelyn perusteista sekä turvapaikanhakijoiden oikeudesta oikeudelliseen neuvontaan. Eritystä huomiota kiinnitetään haavoittuviin ryhmiin, kuten naisiin, lapsiin ja traumatisoituneisiin henkilöihin.
Informaatiotilaisuuksissa turvapaikanhakijoille kerrotaan perustietoja turvapaikkamenettelystä ja hakijan oikeuksista ja velvollisuuksista.
Kirkon Ulkomaanapu kuuluu Pakolaisneuvonta ry:n perustajajäseniin. Pakolaisneuvonta on kansalaisjärjestö, joka tarjoaa oikeudellista apua ja neuvontaa Suomeen tuleville turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille sekä toimii heidän oikeusturvansa parantamiseksi Suomessa ja muualla Euroopassa.
Lisätietoja:
Tomi Järvinen, Kansainvälisen työn johtaja, Kirkon Ulkomaanapu, tomi.jarvinen@kirkonulkomaanapu.fi, p. 040 641 8209
Elina Castren, Toiminnanjohtaja, Pakolaisapu ry, elina.castren@pakolaisneuvonta.fi, p. 050 353 1140

29.9.2015 13.41