Uutislistaukseen

Ministeri Grahn-Laasonen: Voisiko kirkko olla edelläkävijä Suomessa sähköisen äänestämisen käyttöönotossa?

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen toi perinteisesti valtioneuvoston tervehdyksen kirkolliskokoukselle 6.11.2018. Puheessaan hän nosti esille ajankohtaiset seurakuntavaalit, jossa tänään tiistaina on ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä. Grahn-Laasonen muistutti myös Suomen globaalista vastuusta koulutuksen edelläkävijämaana.

Ministeri Grahn-Laasonen totesi, että seurakuntavaalit ovat kirkon demokraattisen päätöksenteon perusta ja muistutti, että seurakuntavaaleissa äänestämällä voi siis vaikuttaa paitsi oman seurakunnan asioihin, myös hiippakunnan ja kokonaiskirkon asioihin. Samalla hän sanoi olevansa huolissaan seurakuntavaalien alhaisesta äänestysprosentista.

”Edellisissä vaaleissakin enemmän kuin viisi kuudesta äänioikeutetuista seurakuntalaisesta jätti äänestämättä. Tämä ei voi olla vaikuttamatta siihen, miten hyvin seurakuntien ja kirkon luottamuselinten kokoonpano heijastaa koko jäsenistön arvoja ja näkemyksiä.”

Ministeri haastoi kirkkoa edelläkävijäksi seurakuntavaaleissa

”Kirkko teki jo rohkean päätöksen antaa seurakuntavaaleissa äänioikeus 16 vuotta täyttäneille.

Ehdotan teille pohdittavaksi: Voisiko kirkko olla uudelleen edelläkävijä demokratiassa ottamalla käyttöön Suomessa sähköisen äänestämisen? Kirkolliset vaalit voisivat olla ensimmäiset valtakunnalliset, lakiin perustuvat vaalit, joissa äänioikeutta voi käyttää sähköisen tunnistautumisen avulla joko omalta kotikoneelta tai äänestyspaikalla. Näin voitaisiin saada äänestysprosenttia nousemaan, saataisiin kerättyä arvokasta tietoa siitä mikä toimii, ja osoitettaisiin edelläkävijyyttä yhteiskunnassa.”

Opettajien koulutus teemaksi kansainvälisessä yhteistyössä

Grahn-Laasonen muistutti myös, että Suomen koulutusjärjestelmä on maailmalla vetovoimainen esikuva. Suomessa voi luottaa siihen, että jokainen koulu on hyvä koulu, mutta tilanne ei ole sama kaikkialla maailmassa. Osaamiskuilu köyhien ja rikkaiden maiden välillä on todellinen ongelma.

”Tämä muistuttaa meitä globaalista vastuustamme. Suomella on paljon annettavaa. Suomea pidetään tasa-arvoisen, laadukkaan koulutuksen mallimaana, saamme olla ylpeitä tästä maineesta.”

”Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja sen järjestöt tekevät kehitysyhteistyötä ja lähetystyötä ympäri maailman. Esitän nyt teille avoimen kysymyksen pohdittavaksi: Olisiko koulutus, ehkä erityisesti opettajien koulutus, sellainen teema, jonka me suomalaiset voisimme ottaa kärjeksi kaikessa kansainvälisessä yhteistyössä? Koulutuksesta meidät maailmalla tunnetaan”, Grahn-Laasonen totesi.

Kirkossa on vaalivuosi. Ennakkoäänestys on 6.-10.11. ja varsinainen vaalipäivä 18.11. Seurakuntavaalit.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

6.11.2018 14.53