Uutislistaukseen

Kysely: Nuorten aikuisten suhde uskontoon muuttuu entistä herkemmin

Suomalaisten uskonnollisuutta kartoittaneesta tuoreesta kyselytutkimuksesta käy ilmi, että alle 35-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa suhde uskontoon on voimakkaassa muutoksessa. Kansainvälisen ISSP-kyselyn (International Social Survey Programme) Suomea koskeva osuus kerättiin syys-joulukuussa 2018. Kyselyn teemana oli uskonto ja siihen vastasi 1229 15–74-vuotiasta suomalaista.

Kyselyn tuloksista ilmenee, että 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä on kaikkein eniten vastaajia, jotka ilmoittivat jumalauskonsa muuttuneen suuntaan tai toiseen. Tämän ikäryhmän naisista 29 prosenttia ja miehistä 22 prosenttia ilmoitti luopuneensa jumalauskosta. Molempien sukupuolien edustajista 8 prosenttia puolestaan ilmoitti alkaneensa uskoa Jumalaan.

Erityisesti naisten keskuudessa on kuitenkin nähtävissä myös lisääntynyttä kiinnostusta hengellisiin ja henkisiin asioihin. Uskonnosta etääntyneiden ohella kasvua on nähtävissä myös siinä ryhmässä, joka ilmoitti, ettei noudata uskontoa, mutta pitää silti itseään hengellisenä ihmisenä.

Nämä havainnot kertovat siitä, että nuorissa ikäryhmissä suhde uskontoon on yhä herkkäliikkeisempää ja siihen vaikuttavat aikaisempaa enemmän yksilön omat arvostukset ja elämäntilanne.

ISSP (International Social Survey Programme) on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, joka perustuu vuosittaiseen aineistonkeruuseen osallistujamaissa. Tilastokeskus keräsi tiedot internet- ja postikyselyllä syys-joulukuun aikana. Kyselyn virhemarginaali on ±2,8 prosenttiyksikköä. Aineisto on painotettu iän, sukupuolen, kielen ja asuinalueen suhteen väestöä edustavaksi.

ISSP:n suomalaiset jäsenorganisaatiot ovat Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta sekä Tilastokeskuksen haastattelu- ja tutkimuspalvelut -yksikkö. Aineistojen arkistoinnista vastaa Saksan tietoarkisto GESIS.

ISSP

13.3.2019 08.46