Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä

– Yhteisvastuukeräys 2020 tukee vanhemmuutta. Seurakuntaan jäävä 20 prosentin osuus käytetään yhteen isompaa tapahtumaan MLL:n Jyväskylän paikallisosastojen ja Jyväskylän Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Tavoitteena on parantaa vanhemmuuden tukemista Jyväskylässä yhteistyöverkostojen kautta. Tapahtuma sisältää toiminnallista ja liikunnallista yhdessäoloa sekä luennon. Tapahtuman jälkeen järjestetään vertaistukiryhmiä. Lisäksi järjestetään yksi tai kaksi muuta avointa teemaluentoa.

– Jyväskylän seurakunta hakee jatkoa ympäristödiplomille. Nykyinen ympäristödiplomi on voimassa ensi vuoden loppuun. Ympäristöohjelman laatimista varten palkataan ympäristötyön koordinaattori.

– Jyväskylän seurakunnassa luovutaan nykymuotoisesta talousarvioavustusten myöntämisestä. Talousarvioon on vuosittain varattu määräraha rekisteröityjen yhdistysten avustuksia varten. Avustuksen saamisen keskeisenä periaatteena on ollut yhteistyö seurakunnan kanssa ja sen merkitys seurakunnan toiminnassa. Vuosittainen avustussumma on ollut noin 20 000 euroa.
Esitys vuoden 2020 määrärahojen käytöstä tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi viimeistään maaliskuussa. Jatkossa määräraha varataan Yhteisen seurakuntatyön budjettiin ja määrärahan käyttö suunnitellaan talousarvionsuunnittelun yhteydessä. Musiikkiryhmien ja kuorojen osalta määritellään vuosittainen perusavustus ja ryhmien kanssa tehdään sopimus yhteistyöstä.

- Kahden jääkärimuistomerkin kiinnittäminen Vanhan hautausmaan sankarihautausmaan muistomuuriin tuodaan uudelleen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi tammikuussa

 

 

18.12.2019 18.18