Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 17.12.

Lähetyskasvatussihteeriksi Säde Pirttimäki

Jyväskylän seurakunnan lähetyskasvatussihteeriksi on valittu Säde Pirttimäki. Tehtävä sijoittuu Yhteisen seurakuntapalvelun lähetyksen ja kansainvälisen vastuun yksikköön. Pirttimäki on hoitanut tehtävää viransijaisena maaliskuusta 2013 alkaen.

Virkaa haki seitsemän ihmistä, joista kolme täytti kelpoisuusehdot.

 

Huhtasuon aluekappalainen osa-aikaeläkkeelle

Huhtasuon aluekappalainen Mauri Tervonen on jäämässä osa-aikaeläkkeelle helmikuun alussa. Aluekappalaisen viran puolikasta hoitaa Halssilan kappalaisen virkaa hoitava pappi.

Halssilan kappalaisen virkaa on maaliskuun alusta asti hoitanut sijaisena Päivi Kärkkäinen, jonka vakituinen virka on Säynätsalon seurakuntapastorina. Kärkkäisen viran sijaisena on puolestaan Esa Jurva.

Virkajärjestelyt vaativat vielä tuomiokapitulin hyväksynnän. Ne olisivat voimassa vuoden 2017 loppuun.

 

Yhteisvastuukeräyksestä siivu nuorisotyölle

Ensi vuoden Yhteisvastuukeräyksen tuotosta osa käytetään nuorisotyöhön. Tuotolla on tarkoitus kouluttaa ja rekrytoida vapaaehtoisia erityistyömuotojen ryhmien vetäjiksi ja ohjaajiksi. Jyväskylän seurakunnassa toimivia erityistyömuotoja ovat erityisnuorisotyö, vammaisnuorisotyö, nuorisomusiikki, partiotyö sekä Lehtisaaren kesäkodin toiminta.

Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2016 tuotosta 60 prosenttia jaetaan kansainväliseen diakoniaan Kirkon Ulkomaanavun kautta, 20 prosenttia kotimaiseen erityiskohteeseen, 10 prosenttia Kirkon diakoniarahastolle, josta annetaan avustuksia vähävaraisille sekä 10 prosenttia keräävän seurakunnan valitsemalle kohteelle.

 

Taulumäen flyygelin ostossa aikalisä

Jyväskylän seurakunta ei tässä vaiheessa aio ostaa Taulumäen kirkkoon flyygeliä. Taulumäelle tarjotun käytetyn flyygelin hinta lisävarusteineen ja korjauksineen olisi ollut 66 300 euroa, mutta kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle.

Taulumäen kirkolla ei ole omaa flyygeliä, vaikka laatusoittimella olisi mahdollista parantaa Taulumäen asemaa konserttipaikkana, ja sen myötä myös tilavuokraa konserttikäyttöön voitaisiin tarkastella uudelleen. Flyygelin hankinta ei kuitenkaan ole akuutti. Kirkossa on nyt Yliopistolta lainattu flyygeli. Laina-aika on sidottu Yliopiston päärakennuksen remontin kestoon, mutta näillä näkymin soitin on Taulumäellä ainakin vuoden 2016 loppuun.

Hallintojohtaja Anu Lajunen oli tehnyt torstaina kokoontuneelle kirkkoneuvostolle pohjaesityksen, että flyygelin hankintaa ei tässä taloustilanteessa hankittaisi. Säästökuuri on pakottanut virkojen vähennyksiin ja kiinteistöjen myynteihin, joten flyygelin kaltaisista ei-välttämättömistä hankinnoista olisi syytä pidättäytyä. Nopealla aikataululla tulleelle hankintaesitykselle ei myöskään ollut varattu määrärahaa, ja lisäksi hankinta tulisi hankintalain ja seurakunnan hankintaohjeen mukaisesti kilpailuttaa.
 

Kirkkoneuvosto ei ollut päätöksestä yksimielinen. Flyygelin hankintaa esitti Marketta Korhonen Tuulikki Väliniemen kannattamana. Erkki Puhalainen puolestaan esitti asian jättämistä pöydälle, jotta hankintaan liittyvät juridiset seikat voidaan huomioida. Mauri Sompa kannatti Puhalaisen esitystä. Puhalaisen esitys asian jättämisestä pöydälle voitti äänin 7 – 3.

 

Lisätietoja: kirkkoherra Arto Viitala 0400 540 490, arto.viitala(at)evl.fi tai hallintojohtaja Anu Lajunen 050 340 9888, anu.lajunen(at)evl.fi

 

 

 

 

 

 

17.12.2015 21.52