Uutislistaukseen

Heli Ahosta esitetään Yhteisen seurakuntatyön johtoon, diakonin virkasuhde irtisanottiin

Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto esittää seurakunnan Yhteisen seurakuntatyön johtajaksi pastori, teologian maisteri Heli Ahosta. Ahonen oli haastattelutyöryhmän yksimielinen esitys. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkkovaltuusto.

Mauri Sompa teki esityksen Tero Matilaisen valitsemiseksi Yhteisen seurakuntatyön johtoon, mutta esitys kaatui äänin 2-9. Yksi äänesti tyhjää. Työryhmä haastatteli kuutta hakijaa, joista Heli Ahonen, Tero Matilainen ja Panu Partanen etenivät henkilöarviointiin.

Yhteinen seurakuntatyön kokonaisuus Jyväskylän seurakunnassa koordinoi seurakunnallista toimintaa, kehittämistä ja kokoseurakunnallisia erityistoimintoja sekä Taulumäen kirkon toiminnan järjestämistä.

Kirkkoneuvosto päätti irtisanoa tuomion saaneen diakonin virkasuhteen. Jyväskylän seurakunnan diakoni sai elokuussa neljän kuukauden ehdollisen tuomion nimikkeellä seksuaalinen hyväksikäyttö. Kirkkoneuvosto irtisanoo viranhaltijan yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti virkasuhteeseen liittyvien velvoitteiden vakavan rikkomisen vuoksi.

Nuorten edustusta alueneuvostoissa jatketaan pilotointina Kuokkalan ja Palokan alueneuvostoissa vuoden 2020 loppuun saakka. Ennen nuorten edustuksen laajentamista kaikkiin alueseurakuntiin vuosina 2021–22, alueneuvostoilta pyydetään lausunto ja kuullaan myös nuorten kokemuksia asiasta.  Jyväskylän seurakunnassa halutaan lisätä nuorten osallistumista päätöksentekoon nimeämällä alueneuvostoon 1–2 nuorten edustajaa. Alueneuvostoon nimettävillä nuorilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Jyväskylän seurakunta hakee Kirkon ympäristödiplomia seuraavalle viisivuotiskaudelle eli vuosille 2021–25. Nykyinen ympäristödiplomi on voimassa tämän vuoden loppuun. Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan ympäristöohjelman ja siinä olevat ympäristötavoitteet osaksi seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa.

9.10.2020 09.11