Uutislistaukseen

Piispainkokous keskusteli ehtoollisen jakamisesta muiden kirkkokuntien edustajille

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkkojärjestyksen mukaan ehtoolliselle saa osallistua jokainen konfirmoitu kirkkomme jäsen. Ehtoolliseen voi myös osallistua muun luterilaisen kirkon tai esimerkiksi Porvoon julkilausuman hyväksyneiden kirkkojen jäsenet.

Piispainkokous perusti syyskuussa 2015 työryhmän, jonka tehtäväksi tuli selvittää aloitetta ehtoollisvieraanvaraisuuden toteuttamiseen eli mahdollisuutta siihen, että kaikki kastetut kristityt, joilla omassa kirkkokunnassaan on oikeus osallistua ehtoolliseen, voisivat osallistua myös ehtoolliseen Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Työryhmä selvitti myös samassa yhteydessä esitettyä saarnavieraanvaraisuutta. Tämä tarkoittaisi säädösten tarkistamista siten, että myös muiden kirkkojen pastorit voisivat saarnata kirkkomme jumalanpalveluksessa.

Työryhmään kuuluivat piispa Kaarlo Kalliala, piispa Matti Repo ja asessori Riitta Särkiö sekä piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen. Työryhmä on jättänyt piispainkokoukselle selvityksen, johon sisältyy arvio mahdollisen saarna- ja ehtoollisvieraanvaraisuuden ekumeenisista vaikutuksista.

Piispainkokous keskusteli työryhmän selvityksestä ja päätti lähettää sen jatkovalmisteluun.

 

6.4.2016 08.38