Uutislistaukseen

Aino Kajaniemen töitä näyttelyyn Washingtoniin

Jyväskyläläinen Aino Kajaniemi edustaa Suomea kansainvälisessä taidetekstiilinäyttelyssä Washingtonissa. Näyttelyn teemat ovat siirtolaisuus ja pakolaisuus. Aino Kajaniemen suunnittelemia tekstiilejä on muun muassa Taulumäen, Palokan ja Kuokkalan kirkoissa.
Aino Kajaniemi, muotokuva_L.jpg

Washingtonissa Yhdysvalloissa avataan huhtikuun puolivälissä siirtolaisuutta ja pakolaisuutta käsittelevä kansainvälinen tekstiilitaiteen näyttely. Siihen kutsuttiin myös jyväskyläläinen tekstiilitaiteilija Aino Kajaniemi.
Se pidetään Washington Textile Museumissa, joka on yksi maailman merkittävimmistä tekstiilin historiaan ja tekstiilitaiteeseen erikoistuneista museoista. Tämänhetkinen maailmanpoliittinen tilanne tekee näyttelystä erittäin ajankohtaisen.

Näyttelyn taiteellinen taso on korkea. Siihen haki mukaan satoja taiteilijoita eri puolilta maailmaa, joista mukaan valittiin 44.

Taiteilijat tuovat teoksissaan esille henkilökohtaisia tai universaaleja, historiallisia tai tämän päivän siirtolaisten ja pakolaisten tarinoita heidän etsiessään uutta kotimaata. Suomesta mukaan kutsuttiin jyväskyläläinen tekstiilitaiteilija Aino Kajaniemi, joka on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu taiteilija. Hän tekee kuvakudoksia pystykangaspuilla vanhaa, vaativaa tekniikkaa hyödyntäen.

Kajaniemen teokset tuovat mieleen taidegrafiikan. Hän ikään kuin ”piirtää” langoilla hienovireisiä kuvia, tarinoita elämästä ja siihen liittyvistä tunteista.

- Voin vain kuvitella, kuinka kaukana meren takana oleva manner oli 1860-luvulla. Vaati suurta rohkeutta lähteä ja aloittaa uusi elämä kaukana kotoa. Tänäkin päivänä miljoonat ihmiset hakevat parempia elämän mahdollisuuksia jopa henkensä uhalla, taiteilija pohtii.

Kajaniemi osallistuu Washingtonin näyttelyyn kaksiosaisella teoksella, joka koostuu uudesta Blanco-nimisestä kuvakudossarjasta (2016) ja vuonna 2014 valmistuneesta Polku-nimisestä installaatiosta. Blanco rakentuu vanhojen, historiallisten valokuvien pohjalle. Teoksissa esiintyy ihmishahmojen lisäksi lapintiira, jonka voi nähdä vertauskuvana monelle asialle. Pieni valkoinen lintu on maailman sisukkaimpia muuttajia. Se lentää valtavia etäisyyksiä - myös Yhdysvaltojen ja Suomen välillä.

Kahdestakymmenestä kivestä koostuva Polku kuvaa suomalaisten siirtolaisten kivistä, tosin nyt jo ajan sammaloimaa matkaa Yhdysvaltoihin heidän etsiessään parempaa elämää. Polku-installaatio on tilaustyö, jonka Kajaniemi toteutti suomalaisten siirtolaisten muistonäyttelyä varten, joka pidettiin Minnesotassa vuonna 2014. Polku on näyttelyn ainoa Skandinaviasta peräisin oleva teos, joten sen voi nähdä edustavan kaikkia Pohjoismaita ja sieltä Yhdysvaltoihin siirtolaisiksi lähteneitä. Turun kaupunki hankki installaation Wäinö Aaltosen museon kokoelmiin tänä keväänä. Vuonna 1938, jolloin ensimmäisten suomalaisten muutosta Yhdysvaltoihin tuli kuluneeksi 300 vuotta, Suomen hallitus lahjoitti kuvanveistäjä Wäinö Aaltosen monumentin Delawareen.

Aino Kajaniemi on suunnitellut kirkkotekstiilit kuuteen kirkkoon, mm. Taulumäen ja Palokan kirkkoihin, Kemin kaupungin kirkkoon sekä Järvenpäähän, Kirkon koulutuskeskuksen Agricolan kappeliin.  Kuokkalan kirkkoon hankittiin vuonna 2015 Kajaniemen teos Orjantappura.

 

6.4.2016 12.06