Uutislistaukseen

Jyväskylän seurakunta myymässä suljettuna olleita toimitilojaan sekä tontin Palokassa

Jyväskylän seurakunta on solmimassa kaupat Jyväskylän keskusseurakuntatalosta sekä Lohikosken, Halssilan ja Huhtasuon seurakuntakeskuksista. Lisäksi kauppaan kuuluu Palokassa sijaitseva rakentamaton tontti. Jyväskylän seurakunnan ja Järvi-Suomen Asunnot Oy:n välinen esisopimus kiinteistökokonaisuuden kaupasta tulee kirkkoneuvoston käsittelyyn keskiviikkona.

Kiinteistökaupan kokonaisarvo tulee arviolta olemaan noin 2,5–3 miljoonaa euroa.

– ­Jyväskylän seurakunnan kiinteistöstrategiassa on päätetty luopua näistä nyt myytävistä kohteista. Seurakuntakeskukset ja keskusseurakuntatalo ovat olleet pois seurakuntatoiminnan käytöstä jo useita vuosia. Myytävien kohteiden ylläpitokulut ovat tällä hetkellä seurakunnalle 355 000 euroa vuodessa. Tätä kautta kaupalla on seurakunnalle iso taloudellinen merkitys, kun kiinteistökuluja saadaan merkittävästi vähennettyä, kertoo Jyväskylän seurakunnan hallintojohtaja Anu Hanhinen.

Hanhinen korostaa, että kyseessä on kiinteistökokonaisuuden kauppa, jolloin ei yksittäisen kiinteistön arvoa voi suoraan arvioida kauppahinnan perusteella. Vanhojen kiinteistöjen rasitteena ostajalle tulevat niiden suojelu- ja kaavamääräykset sekä ylläpitokustannukset. Seurakunta on ennen myyntiä arvioittanut kaikki kohteet ulkopuolisella arvioijalla. Rakentamattoman tontin arvoon ja siten kauppahintaan tulee merkittävästi vaikuttamaan kaavoituksella saatava rakennusoikeuden määrä. Kaavoittaja eli Jyväskylän kaupunki perii tästä maankäyttömaksun, joka sitten vastaavasti pienentää lopullista seurakunnalle jäävää kauppahintaa.

Reilun kahden hehtaarin rakentamaton tontti sijaitsee Pappilanjoen ja Jokelantien välimaastossa. Seurakunta käynnistää rakentamattoman tontin asemakaavan muutoksen. Tavoitteena on kaavoituksella sallia 20 000 kerrosneliömetrin asuntorakentaminen.

Kirkkoneuvosto päättää esisopimuksen esittämisestä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, ja kirkkovaltuusto päättää asiasta maaliskuun puolivälissä. Kirkkovaltuuston päätös etenee vielä Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

19.2.2021 14.45